Foto: Scanpix

Færrest bilister med piggdekk i Oslo og Bergen

86 prosent av bilistene i Oslo og Bergen har valgt piggfrie vinterdekk.

I Asker og Bærum er piggfriandelen 83 prosent, viser tellinger fra Statens vegvesen.– Sammenhengen mellom piggdekkgebyr og høy andel av piggfrie vinterdekk er tydelig. Oslo og Bergen har desidert høyeste andel piggfrie – og er samtidig de to eneste byene som har gebyr. Asker og Bærums høye andel kommer trolig som en følge av gebyret i Oslo, sier sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen.Høy piggfriandel ses på som et viktig tiltak for å begrense mengden helseskadelig svevestøv i byene.Tellingene til Vegvesenet viser samtidig at andelen biler med piggfrie vinterdekk i Trondheim har gått ned hvert år siden kommunen avviklet piggdekkgebyret i 2010. Piggdekkbruken har sunket fra 77 prosent til 64 prosent.Kun 13 prosent av bilene i Tromsø kjørte piggfritt i vinter. (©NTB)