+ mer

Så mye koster det å bryte fartsgrensen

Det er ikke billig å bli tatt for å bryte fartsgrensene i dette landet, men vet du hvor dyrt det er?

I F fremgår alle bøtesatsene dersom man blir tatt for å kjøre for fort.Overtredelse av vegtrafikkloven § 5, jf. trafikkskilt 362 og 366 og/eller fartsgrense etter vegtrafikkloven § 6, samt overtredelse av forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller overtredelse av § 4 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel- når
fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere,
og fartsoverskridelsen er, a) til og med 5 km/t kr 600,- b) til og med 10 km/t kr 1600,- c) til og med 15 km/t kr 2900,- d) til og med 20 km/t kr 4200,- e) til og med 25 km/t kr 6500,- - når
fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere,
og fartsoverskridelsen er, j) til og med 5 km/t kr 600,- k) til og med 10 km/t kr 1600,- l) til og med 15 km/t kr 2600,- m) til og med 20 km/t kr 3600,- n) til og med 25 km/t kr 4900,- o) til og med 30 km/t kr 6500,- p) til og med 35 km/t kr 7800,-- når
fartsgrensen på motorvei er 90 km/t eller høyere
, og fartsoverskridelsen er q) 36 km/t til og med 40 km/t kr 9000,-.Hvis den blir videreført når fartsgrensene nå betyr det at boten også her blir 9.000 kroner hvis man kjører i 150 km/t.
Motor