Forslaget blir sendt på høring denne uken. Hensikten med det er å forenkle eksport av brukte biler og dermed også bidra til fornyelse av bilparken i Norge.Finansminister Siv Jensen (Frp) understreker at forslaget ikke handler om nivået på bilavgiftene.– Får vi til dette, får vi en mer likeverdig behandling av import og eksport av brukte biler. Det kan bety at det kan bli mer aktuelt enn det er i dag å selge norske bruktbiler til utlandet, sier hun til NTB.Forslaget vil også bringe det norske regelverket mer i tråd med EØS-avtalen.– Det er en forenkling og en tilrettelegging for å gjøre det mulig også å selge biler ut av landet, sier Jensen.Regjeringen tar sikte på å innføre ordningen 1. januar neste år. (©NTB)