Elbiler i kollektivfeltet. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Fant 1.350 elbiler i kollektivfeltet

Statens vegvesen har vært ute på elbiltelling i kollektivfeltet. De fant mange.

Tellinger foretatt av Statens vegvesen viser at det i morgenrushet fra vest er en betydelig andel elbiler som benytter kollektivfeltene på E18 i retning Oslo.I perioder er det opp til 85 prosent elbiler i kollektivfeltet på E18 mellom Blommenholm og Høvik, fremgår det av en melding.Tellingene er foretatt i mars og mai mellom klokken 07.00 og 09.00, den perioden som defineres som rushtiden. Det er mellom klokken 08.00 og 08.45 at det er flest elbiler på vegene.I telleperioden ble det daglig registrert ca 1.350 elbiler, 120 busser og 100 drosjer i kollektivfeltet.Økningen fra 2009 er på 800 prosent.

Mye trafikk på E18
E18 mellom Oslo og Sandvika er en høytrafikkert ferdselsåre med en ÅDT (Årsdøgntrafikk) på 90 000 biler i gjennomsnitt (alle felt). Av disse utgjør elbiler fortsatt en beskjeden andel.
Første året med slike tellinger
Vegvesenet har også foretatt tellinger i mars og mai, og ytterligere tellinger vil bli gjort i høst.- Det er første året Vegvesenet foretar denne type tellinger og det er derfor vanskelig å si noe bastant om situasjonen fra tidligere år og tendenser, sier Allan Stokke ved Trafikkseksjonen i Statens vegvesen Oslo i meldingen.- Det er imidlertid klart at det har blitt mange flere elbiler i trafikken, og at dette fører til mer trafikk i kollektivfeltene enn før, sier Stokke.

Les også