Lover å ikke kaste ut elbilene

Samferdselsbyråd Guri Melby (V) i Oslo sier det ikke er aktuelt å nekte elbilene adgang til kollektivfeltene i byen.

kollektivfelt, e18, buss, veier
Motor

Etter at Statens vegvesen har gjennomført en telling av antallet elbiler i kollektivfeltene rundt Oslo, ble det avdekket at det daglig kjørte om lag 1.350 elbiler, 120 busser og 100 drosjer i kollektivfeltet. Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) reagerte på tallene og sa det kunne vurderes om elbilene fortsatt skal ha tilgang til kollektivfeltene. Han la imidlertid til at det måtte være opp til hver enkelt kommune å endre dagens praksis.– Det er ikke aktuelt å kaste elbilene ut av kollektivfeltene i Oslo, svarer samferdselsbyråden i hovedstaden.Guri Melby vil sette i gang en utredning sammen med Vegvesenet for å vurdere om det kan etableres et eget miljøfelt i tillegg til kollektivfeltet. Generelt mener Melby at elbilpolitikken skal være åpen for justeringer etter hvert som markedet utvikler seg.– Også elbiler tar plass på veien, og det er ikke et mål at folk skal bruke elbil istedenfor å gå, sykle eller reise kollektivt, sier Melby. (©NTB)