+ mer

Slik kan du lett spare 100.000 kroner i bilavgift

Her er "trikset" som kan spare deg for over 100.000 kroner når du bruktimporterer bil.

Årlig importeres det mellom 35.000 til 40.000 bruktbiler til Norge fra utlandet. Litt ekstra innsats kan gi store avgiftsbesparelser, gjerne på over 100.000 kroner.Norske tollmyndigheter opererer med to måter å beregne avgifter; tabeller og alternativ metode.  I tabellen fyller du inn registreringsdato, innkjøpspris, utslippstall, vekt og motoreffekt.Det den normale beregningsmetoden ikke tar høyde for, er de store individuelle forskjellene i prisutvikling på enkeltmodeller. Rødboka, som også Tollvesenet bruker når de beregner avgifter etter Alternativ metode, tar hensyn til dette.- I utgangspunktet er det mest å spare på premium-merkene da disse ofte er godt utstyrt og har bratt fallkurve på pris. Det viser seg også at vanlige biler som Ford, Toyota etc. er det ofte 20.000 kroner og mer å spare på å fortolle på Alternativ metode, sier daglig leder Geir Kristoffersen i Rødboka AS til Hegnar.no.Et eksempel er relativt vanlig Ford Mondeo, 140 HK Trend Stv, 2010-modell, som du sparer ca 13.000 kroner på.For biler som var dyre i innkjøp blir besparelsene fort mye større. Et eksempel er en som med vanlig tabell  får en pris på 455.000 kroner, mens man ved Alternativ metode slipper unna med 359.000 kroner. Av dette utgjør avgifter henholdsvis 275.000 og 179.000 kroner. Nesten 100.000 kroner spart, med andre ord. (Se detaljert regnestykke i linken)På Finn.no ligger tilsvarende biler ute for fra 425.000 kroner og oppover.Vi har foretatt søk på en rekke tyske premium-modeller. I alle tilfeller kom Alternativ metode ut med lavest avgift. På en 2009 Porsche 911 997 Turbo ble besparelsen 120.000 kroner; 903.000 vs 1.023.000 kroner.Det finner flere avgiftskalkulatorer der ute.

. Ved Alternativ metode må du blant annet vite gjeldende bruktpris og historisk nypris. Denne informasjonen må du betale for. Påkan du kjøpe tilgang til Importkalkulator for 990 kroner for en uke. Da vil du få en kalkulator som parallelt beregner både Alternativ metode og Tabell og veldig enkelt forteller deg hvilken metode som er mest lønnsom. Her finner du også skjema for å søke Alternativ fortollingTollstedene har også prisoversiktene.På mobile24.noGjennom tjenesten får man automatisk opp estimert pris inkludert norske avgifter, men med ordinær tabell-beregning.Hvis du velger den alternative metoden for beregning av bruksfradraget, er det bindende, understreker norske tollmyndigheter."Det er vanskelig å si noe generelt om hvilken beregning som lønner seg", skriver vesenet på sine egne hjemmesider.
Utregning av alternativt beregnet bruksfradrag
Med den alternative beregningen blir bruksfradraget fastsett på et mer individuelt grunnlag. Bruksfradaget blir da beregnet som et forholdstall. Forholdstallet regnes ut ved å sammenholde kjøretøyets historiske nybilpris i Norge det året kjøretøyet ble registrert første gang (inflasjonsjustert historisk nybilpris) med den verdien motorvognen har som brukt i dag (tidspunktet for registreringen her i landet). Engangsavgiften reduseres da i henhold til dette forholdstallet.
Slik søker du om alternativ beregning
Avgiftspliktige uten kreditt for engangsavgift  (kontantkunder)
    Du registrerer bilen og betaler engangsavgiften med det ordinære bruksfradraget.Du krever deretter å få beregnet bruksfradrag etter den alternative metoden. Frist 15 dager.Søknaden sender du til din lokale tollregion.
Avviker resultatet av den alternative beregningen fra tabellfradraget, skal den ansvarlige for avgiften enten innbetale mer i avgift eller vedkommende får refundert differansen.Her finner du hele rundskrivet

Motor