Aluminium som drivstoff

Alcoa har vært med å utvikle et nytt batteri til elbiler og elbåter. – Vi oppnåren unik forlengelse av rekkevidden, sier Norgessjef Kai-Rune Heggland i Alcoa.

Det amerikanske aluminiumsselskapet Alcoa har sammen med Pinergy og sveitsiske forskerel, utviklet en ny type batteri som skal hjelpe til med å få ned klimagassutslippene, skriver Finansavisen.I forrige uke gjennomførte trioen en vellykket test av batteriet på en båt i Sveits.– Det er spennende at vi som aluminiumsprodusent kan bidra til videreutviklingen av den grønne skipsfarten. I Norge står skipsfarten sterkt, og nå har vi mulighet til å bli et foregangsland, sier norgessjef Kai-Rune Heggland i Alcoa til Finansavisen.

Mens dagens elbiler og elbåter i mange tilfeller har begrenset anvendelse på grunn av den korte rekkevidden, har det nye batteriet, som er drevet av luft og aluminium, helt unike egenskaper.
Mangedoblet kapasiteten
Det nye aluminiumsluftbatteriet skaper energi når aluminium reagerer med luft. I forrige uke ble batteriet vist frem i en elektrisk demobåt på Lake Neuchâtel i Sveits. Batteriet i elbåten inneholdt 15 kilo aluminium, noe som ga båten 25 timer ekstra navigasjonstid sammenlignet med de fem timene til en tilsvarende båt uten aluminiumluftbatteri.– Vi har allerede samarbeidet med Phinergy om elbilteknologi, men med denne nye elbåten får vi demonstrert potensialet i anvendelsen av teknologien også på andre områder, sier Heggland til Finansavisen.
– Jeg ser for meg at vi i fremtiden ikke bare får grønnere skipsfart, men at vi også for eksempel kan erstatte gamle dieselaggregater i sykehus med det nye superbatteriet, og sikre ren og stabil reservestrøm.
Konkurrerer med vanlige biler
Den totale vekten på batteriet som ble testet i den sveitsiske innsjøen var 80 kilo, hvorav altså 15 kilo var aluminium. I båtdemonstrasjonen ble batteriet brukt som en rekkeviddeforlenger, og ikke som primærbatteriet.– Da vi demonstrerte batteriet på bil i juni, så estimerte vi at rekkevidden ble utvidet med 1.600 kilometer. Det gjør at vi tror dette batteriet ikke bare kan bli konkurransedyktig med de beste elbilbatteriene, men også med vanlige biler, sier Heggland til Finansavisen.
– Vi mener dette er revolusjonerende ved at vi oppnår en unik forlengelse av rekkevidden.
– Når vil batteriet bli kommersialisert?– Målet er selvfølgelig å ta dette til markedet, men når det vil skje, gjenstår å se, sier norgessjefen til Alcoa.Denne saken stod først på trykk i onsdagens utgave av Finansavisen!

Les også