Fra høyre: VW Touareg, BMW 7-serie, Lexus GS og Jaguar F-Type

Derfor vil bruktbilprisene falle

Her er syv årsaker til at bruktbilprisene vil kunne falle fremover.

Haakon J. Marthinsen, leder for Autolease i Norge, ser ifølge VG en

I et nyhetsbrev trekker Autolease frem en rekke faktorer som presser restverdiene. Effekten er allerede synlig og den ventes å forsterke seg i årene som kommer. Restverdiene har falt, og de vil fortsette å falle.Risk Manager Roar Øverby i Autolease peker på følgende årsaker:
  • Elbil-revolusjonen: Norge er på elbiltoppen. Flere velger elbil, ny og etter hvert brukt, det vil presse prisene på brukte biler med forbrenningsmotor.: Norge er på elbiltoppen. Flere velger elbil, ny og etter hvert brukt, det vil presse prisene på brukte biler med forbrenningsmotor.
  • Teknologiracet: Bilindustrien har blitt mer kostnadseffektiv samtidig som motorene blir mindre og mer effektive og bilene lettere. Det gjør bruktbiler med høyt utslipp mindre attraktive, dels på grunn av forbrukers miljøbevissthet og dels fordi kjøp av ny bil blir relativt sett rimeligere og dermed mer attraktivt. Norske bilavgifter forsterker denne effekten. Bilindustrien har blitt mer kostnadseffektiv samtidig som motorene blir mindre og mer effektive og bilene lettere. Det gjør bruktbiler med høyt utslipp mindre attraktive, dels på grunn av forbrukers miljøbevissthet og dels fordi kjøp av ny bil blir relativt sett rimeligere og dermed mer attraktivt. Norske bilavgifter forsterker denne effekten.
  • Vekst i nybilsalget: Etter det kraftige fallet i nybilsalget i 2008 og 2009 har nybilsalget de siste fire årene vært godt over gjennomsnittet. Mange av disse bilene er allerede på vei ut i bruktmarkedet. Etter det kraftige fallet i nybilsalget i 2008 og 2009 har nybilsalget de siste fire årene vært godt over gjennomsnittet. Mange av disse bilene er allerede på vei ut i bruktmarkedet.
  • Avgifter i endring: Norske bilavgifter er i endring og endringene ventes å fortsette. Kjøpsavgiften (engangsavgiften) premierer miljøvennlige biler og etter hvert er det ventet at avgiftene i økende grad knyttes til forbruk, ikke kjøp. Avgiftsendringene vil føre til at brukte biler blir mindre attraktive i forhold til nye biler, det vil presse prisene.: Norske bilavgifter er i endring og endringene ventes å fortsette. Kjøpsavgiften (engangsavgiften) premierer miljøvennlige biler og etter hvert er det ventet at avgiftene i økende grad knyttes til forbruk, ikke kjøp. Avgiftsendringene vil føre til at brukte biler blir mindre attraktive i forhold til nye biler, det vil presse prisene.
  • Nærmere EU: Bruktprisene i EU (særlig Tyskland) påvirker det norske markedet. Norske avgiftsendringer vil føre til at norske nybilpriser blir likere prisene i EU (EU-priser er 10 til 15 prosent lavere), som igjen vil påvirke bruktprisene. Etter hvert som bruktprisene i Norge kommer på nivå med EU vil Norge i større grad enn i dag bli en del av den europeiske eksporten/importen av brukte biler. Det vil redusere lokale svingninger i bruktprisene og gi mer stabile og forutsigbare bruktpriser. I dag er det noe import av brukte biler til Norge (ingen eksport) som til en viss grad gir press i bruktmarkedet for enkelte modeller. Bruktprisene i EU (særlig Tyskland) påvirker det norske markedet. Norske avgiftsendringer vil føre til at norske nybilpriser blir likere prisene i EU (EU-priser er 10 til 15 prosent lavere), som igjen vil påvirke bruktprisene. Etter hvert som bruktprisene i Norge kommer på nivå med EU vil Norge i større grad enn i dag bli en del av den europeiske eksporten/importen av brukte biler. Det vil redusere lokale svingninger i bruktprisene og gi mer stabile og forutsigbare bruktpriser. I dag er det noe import av brukte biler til Norge (ingen eksport) som til en viss grad gir press i bruktmarkedet for enkelte modeller.
  • Privat leasing: Flere norske forbrukere velger i økende grad å lease fremfor å kjøpe bil. Trenden er tydelig. Konsekvensen er at flere attraktive brukte leasingbiler kommer ut i bruktmarkedet, noe som vil presse prisene på biler som er eldre enn tre år. Flere norske forbrukere velger i økende grad å lease fremfor å kjøpe bil. Trenden er tydelig. Konsekvensen er at flere attraktive brukte leasingbiler kommer ut i bruktmarkedet, noe som vil presse prisene på biler som er eldre enn tre år.
  • Bilforhandlerne under press: Nybilkjøperne har blitt tøffere og de presser marginene til bransjen. Endringene i bilavgiftene som startet i 2007 har signalisert fallene bruktbilpriser, det betyr at innbytteprisen på kundens gamle bil kommer under et sterkere press enn i et normalmarked. Konsekvensen er lavere priser.: Nybilkjøperne har blitt tøffere og de presser marginene til bransjen. Endringene i bilavgiftene som startet i 2007 har signalisert fallene bruktbilpriser, det betyr at innbytteprisen på kundens gamle bil kommer under et sterkere press enn i et normalmarked. Konsekvensen er lavere priser.
Kilde: Autolease

Les også