Audi S8

Flere bruker "smutthullet" når de importerer biler

Flere og flere bruker "Alternativ metode" når de importerer bruktbil til Norge.

Bruktimporten av biler tok seg opp fra 2012 til 2013, men en svakere krone har nok bidratt til en nedtur i år. Mens det i hele 2012 og 2013 ble bruktimportert over 30.000 biler, var tallet i første halvår 12.400, viser tall fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Norske tollmyndigheter opererer med to måter å beregne avgifter; tabeller og alternativ metode.  I tabellen fyller du inn registreringsdato, innkjøpspris, utslippstall, vekt og motoreffekt.Det den normale beregningsmetoden ikke tar høyde for, er de store individuelle forskjellene i prisutvikling på enkeltmodeller. Rødboka, som også Tollvesenet bruker når de beregner avgifter etter Alternativ metode, tar hensyn til dette.Daglig leder Geir Kristoffersen i Rødboka AS har tidligere sagt til Hegnar.no at det er mest å spare på Alternativ metode når man importerer premium-merkene. Disse er ofte godt utstyrt og har bratt fallkurve på pris.Vi har bedt Toll- og avgiftsdirektoratet ta en dypdykk i sine tall for å si noe om hvilken metode som er vanligst.- Vi kan bekrefte at tabell fortsatt er den vanligste metoden, men vi ser at bruk av alternativ metode øker, sier Simen Narjord, kommunikasjonsrådgiver i Toll- og avgiftsdirektoratet, til Hegnar.no.- Er det en forskjell når det gjelder profesjonelle vs private importører?- Vi ser at flertallet av dem som velger alternativ metode har kreditt, og det tyder på at det er profesjonelle aktører. Det finnes imidlertid også profesjonelle aktører som gjør opp engangsavgiften kontant, så vi kan ikke si noe helt sikkert om dette uten å gå gjennom hver enkelt innførsel, sier Narjord.- Hvorfor trenger vi to systemer?- Hvorfor det er to systemer er et spørsmål må stilles til politisk hold, dvs Finansdepartementet, sier kommunikasjonsrådgiveren.
     

Les også