+ mer

Sterke norske biltall - nesten hver 4. er en elbil

VW Golf og Tesla Model S knuste røka

I mars ble det registrert 14.159 nye personbiler, 298 flere (+ 2,1 prosent) enn i mars 2014, viser tall fra OFV. Sammenlignet med gjennomsnittet for mars måned de 10 foregående årene, er årets marstall 21,9 prosent høyere (+ 3.187 biler).Det ble bruktimportert 2.056 personbiler i mars. Dette er 150 flere (+7,9 %) enn i mars 2014.i 2014.

CO2-utslipp på 93 g/km
Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle førstegangsregistrerte nye personbiler i mars ble 93 g/km, det er 8 g/km mindre enn i mars 2014. I mars ble gjennomsnittlig CO2-utslipp for nye biler med bensinmotor 117 g/km, mens det for dieseldrevne biler ble 132 g/km. I mars i 2014 hadde de bensindrevne personbilene 122 g/km i CO2-utslipp, mens de dieseldrevne personbilene hadde 135 g/km.
41,4 prosent dieselandel
I mars hadde 41,4 prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i mars 2014 var andelen 43,6 prosent. Hittil i pr er andelen nyregistrerte personbiler med dieselmotor 42,6 prosent, mens den i samme periode i fjor var 47,7 prosent
9,5 prosent personbiler med hybriddrift
Det ble registrert 1.348 nye personbiler med hybriddrift i mars. Det er 319 flere (+ 31,0 prosent) enn i mars 2014. Personbilene med hybriddrift hadde 9,5 prosent markedsandel i mars i år, mens markedsandelen i mars 2014 var 7,4 prosent.Blant personbilene med hybriddrift var 357 ladbare hybrider. I mars 2014 var 268 av personbilene med hybriddrift ladbare.
3391 nye nullutslipp personbiler
I mars ble det registrert 3.391 nye personbiler med nullutslipp. Det er 578 flere (+ 20,5 prosent) enn i mars 2014. Nullutslippsbilene hadde 23,4 prosent markedsandel blant personbilene i mars, mens markedsandelen i mars 2014 var 20,3 prosent. Alle nullutslippsbilene som ble registrert i mars var elbiler.
Golf og Tesla på topp
VW Golf og Tesla Model S var suverene på modellstatistikken med henholdsvis 1.421 og 1.140 biler.  Nissan Leaf havnet på 3. plass med 526 biler.

Motor