I dag er det gratis å bruke tyske motorveier for utenlandske bilister, men med den nye avgiften kan det komme til å koste opp til 130 euro i året.Avgiften skal også gjelde for tyske bilister. Tyskerne vil imidlertid få en reduksjon i bilavgiftene som tilsvarer motorveiavgiften.– Et nytt avgiftssystem vil bare være tillat dersom det ikke er i strid med EUs grunnleggende prinsipper om ikke-diskriminering, sier EUs transportkommissær Violeta Bulc i en uttalelse.– Vi tviler på at det er tilfelle i denne saken, sier hun.Tyske myndigheter har to måneder på seg til å komme med et formelt svar. Avgiften skulle etter planen innføres i 2016, men blir nå trolig utsatt. (©NTB)