+ mer
Fra E18 gjennom Vestfold. Foto: Scanpix

Færre omkom i trafikken i sommer

I løpet av juni og juli i år mistet 23 personer livet i trafikken på norske veier. Det er en tredel færre enn samme periode i fjor.

I løpet av sommerens to første måneder omkom 23 personer i trafikken, sammenlignet med 36 personer i 2014, viser nye, foreløpige tall fra Statens vegvesen.– Jeg vil takke alle som har kjørt pent, sier Vegvesenets direktør for trafikksikkerhet Guro Ranes.Ni personer omkom i juni i år, mens fjorten mistet livet i juli. I løpet av årets sju første måneder mistet 63 personer livet i trafikken. Også det er en nedgang fra i fjor, da 93 personer omkom i perioden.Fortsetter resten av 2015 på samme måte som 2014 sluttet, kan tallet på omkomne i trafikken ende på om lag 120 personer – noe som i så fall er historisk lavt.– Vi må tilbake til årene like etter krigen for å finne tilsvarende lave tall. Men det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til det endelige resultatet, sier Guro Ranes

Motor