+ mer
Foto: Scanpix

Dårlige dekk gir mange farlige situasjoner

Ta en skikkelig dekksjekk før du kjører til hytta.

1 av 3 nordmenn har havnet i ulykke eller nestenulykke på veien på grunn av dårlige bildekk, ifølge en ny undersøkelse. Ta en skikkelig dekksjekk før du kjører til hytta, råder ekspertene.
I en landsdekkende undersøkelse YouGov har foretatt for Dekkmann svarer 31 prosent av respondentene at de har havnet i minst én trafikkfarlig situasjon om høsten eller vinteren på grunn av dårlige bildekk. Menn under 35 år som er bosatt på Østlandet er overrepresentert i statistikken.   – Vi ser at mange kjører rundt på farlige dekk. Mønsterdybden er gjerne slitt ned, lufttrykket er for lavt eller dekkene er feilmontert eller har andre skader som gjør bilen utrygg for alle som sitter i den, sier Torleiv Dalen Haukenes, produktsjef i Dekkmann, i en pressemelding.Han oppfordrer alle som skal bruke bilen som transportmiddel i høstferien til å sette av et kvarter for kontroll av samtlige dekk. Skoler på Sørlandet og store deler av Østlandet tar høstferie i uke 40, mens Vestlandet følger opp den påfølgende uken.   
Du får svi på forsikringen 
– Det er ikke uvanlig med en avkortning i skadeutbetaling på 20 prosent dersom mønsterdybden i dekkene er under kravet og det er bevist årsakssammenheng mellom skade og de slitte dekkene. Kjører du med sommerdekk på vinterføre kan avkortningen bli enda større. I verste fall blir det fullt avslag, advarer Robin Wulff-Nilsen, leder for oppgjørsavdelingen i KLP Skadeforsikring, i meldingen.Han anbefaler derfor alle som skal til fjells i høstferien om å ta med vinterdekk. Samtidig vil en tungt lastet bil oppføre seg annerledes på veien enn den bilen man kjører til og fra jobb hver dag. – Pakk de tyngste bagene så lavt og langt fremme i bagasjerommet som mulig. Den tyngste bagasjen bør legges helt inntil seteryggen for å unngå at den kommer fremover i stor fart ved bråstopp, sier Wulff-Nilsen.
Motor