ESA godkjenner statsstøtte til hurtiglading til elbil

EØS-landenes kontrollorgan ESA mener det er lite sannsynlig at vil bli bygget nok ladestasjoner til elbiler uten statlige støtteordninger. – Veldig gledelig. Nå har vi ingen tid å miste, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk Elbilforening.

-  Som forbrukerorganisasjon for elbilister i Norge er vi bekymret over situasjonen, ettersom antall elbiler ved nyttår vil overstige 70.000. Det haster å få fart på utrullingen av hurtigladestasjoner, sier Bu.Hun forventer at statsforetaket Enova utlyser investeringsstøtte til hurtiglading så raskt som overhodet mulig.– Det er svært viktig med tanke på det grønne skiftet, fra fossilt til elektrisk, i transportsektoren. Det er mange rundt om i Norge som sitter på gjerdet og vurderer elbil, men som ikke tar steget fordi ladetilbudet ikke er godt nok, sier Bu.EFTAs overvåkingsorgan ESA påpeker at «det er lite sannsynlig at det vil bli bygget nok ladestasjoner, til at elbiler kan brukes landet rundt, uten statlige støtteordninger».– Bedre infrastruktur er avgjørende for å øke bruken av alternative drivstoff i transportnæringen. Utfordringen er at det som regel er lite lønnsomt å bygge slike stasjoner utenfor byområdene – selv for elbiler som er blitt svært populære, sier ESA-president Sven Erik Svedman.