Klart for tidenes trafikkeksperiment i Oslo

NAF håper tidenes trafikkeksperiment skal få køene på E18 inn til Oslo til å bli borte i rushtiden tirsdag morgen.

Fra E18. Foto: Scanpix

– Vi vil vise at vi ved enkle grep helt kan fjerne køene på E18 inn mot Oslo i rushtiden, sa Stig Skjøstad, administrerende direktør i Norges Automobil-Forbund (NAF), til NTB da kampanjen «Kampen om tiden» ble lansert.NAF har beregnet at dersom eksperimentet skal lykkes, må antall biler reduseres med omtrent 15 prosent – noe som utgjør 600 biler.NAF samarbeider med NHO, NSB, Ruter, Telenor og IKEA om eksperimentet.– Vi vil synliggjøre hvordan ulike løsninger som innfartsparkeringer, kollektivløsninger, fleksible arbeidstider på arbeidsplassen og bruk av kommunikasjonsteknologi i et samspill vil kunne løse trafikkutfordringene, sier Skjøstad.Han understreker at eksperimentet er avhengig at så mange som mulig av dem som kjører denne strekningen også bidrar.– Hvis 600 personer velger fleksibel arbeidstid, hjemmekontor, sykkel, kollektiv transport, samkjøring eller innfartsparkeringsplass denne dagen, vil trafikken flyte, lover han.I den heftigste rushtiden passerer rundt 3.000 biler i timen et tellepunkt på E18. Ifølge NAFs beregninger koster køene inn til storbyene det norske samfunnet 2,6 millioner kroner i minuttet. Og det er en sum som bare vil øke med årene. (©NTB)