Regjeringen vil øke bilavgiftene

Det foreslås økte bilavgifter.

I Revidert nasjonalbudsjett 2015 ble det varslet en retning for framtidens politikk for bilavgiftene. Målet er en nyere, sikrere og mer miljøvennlig bilpark. Det ble blant annet varslet en omlegging av engangsavgiften.Regjeringen tar sikte på en slik omlegging over tid, men for 2016 foreslås kun prisjustering av satsene i engangsavgiften, heter det i forslaget til statsbudsjett for 2016.Avgiftene er oppjustert med 2,5 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst.Du finner detaljene her