Budsjettforliket: Slik blir skatten din i 2016

Budsjettforliket inneholder noen skuffelser for folk flest, mener skatteeksperter.

Motor

Etter å ha forhandlet i noen dager på overtid, kunne de borgerlige samarbeidspartiene i går kveld endelig presentere en avtale om statsbudsjettet for 2016. Skattebetalerforeningen mener budsjettavtalen inneholder noen skuffelser for folk flest, og trekker frem flere punkter, deriblant

  • fjerning av skattefrihet for sluttvederlag fjerning av skattefrihet for sluttvederlag
  • økning av el-avgiften med 1,5 øre økning av el-avgiften med 1,5 øre
  • innføring av avgift på flyreiser, og ikke minst innføring av avgift på flyreiser, og ikke minst
  • kutt i skattefri sats for kilometergodtgjørelse ved tjenestereiser til 3,80 kroner per kilometer for alle personbilerkutt i skattefri sats for kilometergodtgjørelse ved tjenestereiser til 3,80 kroner per kilometer for alle personbiler
På den andre siden kommer litt tilbake i skattelettelser, deriblant
    reduksjon av sats i trinn 1 av trinnskatten til 0,44 prosentreduksjon av sats i trinn 1 av trinnskatten til 0,44 prosentheving av innslagspunktet i trinn 1 med 1.000 kroner til 159.800 kronerheving av innslagspunktet i trinn 1 med 1.000 kroner til 159.800 kroner29.880 kroner i skattefradrag for pensjonister29.880 kroner i skattefradrag for pensjonister2.000 kroner i økt forsørgerfradrag2.000 kroner i økt forsørgerfradrag
Høyres pressemelding med link til forliksdokumentene- Lite pop for alle som kjører mye i jobbenIfølge Skattebetalerforeningens fagsjef Rolf Lothe er ikke skattejusteringene store, men han knytter likevel en kommentar til at regjeringen kutter i den skattefrie kilometergodtgjørelsen.- Dette er en godtgjørelse som gis dersom du bruker egen bil på yrkesreiser, og godtgjørelsen skal i utgangspunktet dekke utgiftene med kjøringen. - Når satsen settes ned til 3,80 kroner per kilometer for alle personbiler, er nok det lite populært for dem som bruker bilen mye i jobben, sier Lothe til foreningens egne hjemmesider. Effekten for en person som kjører 10.000 kilometer i jobben med egen bil blir ifølge fagsjefen at hun eller han kan motta 3.000 kroner mindre skattefritt enn i dag.Les også: Nå kuttes bilgodtgjørelsen: - Et helt feil signal Les mer om skatt her.

Nyheter
Personlig økonomi