Da bør du slå til på firmabil

Alle som har firmabil får påslag i inntekten, og det betyr økt skatt. Desto mer du kjører privat, jo mer fordelaktig er det med firmabil. Har du tilbud om firmabil, og klarer deg med en elbil, bør du slå til.

Kvinne og bil - Foto - Scanpix

Fordel ved privat bruk av firmabil fastsettes til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil kr 293 200 og 20 prosent av overskytende listepris, opplyser DNB.Dersom bilen er en elbil, fastsettes fordelen til 50 prosent av listepris uansett pris. Eksemplene i matrisen under viser hvordan firmabil med ulike listepriser slår ut i økt skatt.Hvis bruker av firmabilen kan dokumentere mer enn 40 000 km yrkeskjøring i året, så blir nybilprisen redusert til 75 prosent av listeprisen og dermed blir også beregningsgrunnlaget for skatten lavere. De fleste med firmabil kjører mindre enn 40 000 km i jobben.

- Klarer man seg med en liten elbil, så blir ikke skattekostnaden større enn prisen på et månedskort. Da er det opplagt at elbil er en god økonomisk løsning for både arbeidsgiver og arbeidstager, sier Haakon J. Marthinsen, leder for Autolease i Norge.E-Golfen i eksempelet over gir et skattepåslag på 1200 i måneden, en 30-dagers billett fra Ruter som dekker to soner koster 1210 kroner.Skattekostnaden er konstant uavhengig av hvor langt bruker av bilen kjører privat i året. Det betyr at de første kilometerne er mye dyrere enn de siste. Men hvor går grensen?- Hva som lønner seg styres av mange faktorer, og hver og en må sette seg ned å regne på hva som er den beste løsningen. Men hovedregelen er at jo mer du kjører privat desto mer fordelaktig er det med firmabil, sier Marthinsen.