+ mer
Utrykningspolitiet (UP) holder kontroll. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

UP styrker bemanningen i distriktene

Utrykningspolitiet (UP) flytter 32 stillinger vekk fra Østlandet. I løpet av året blir det flere UP-biler å se i Distrikts-Norge.

Det er UP-distrikt Øst og Sør, som dekker politidistriktene Øst, Innlandet, Sør-Øst og Agder, som i løpet av året skal redusere antallet stillinger, skriver.Også UP i gamle Asker og Bærum politidistrikt mister stillinger som en følge av at de blir slått sammen med Oslo politidistrikt. Praksisen med at UP ikke har innsats i Oslo politidistrikt skal videreføres.Totalt 32 stillinger forsvinner dermed fra Østlandet. Årsaken er endrede forutsetninger i trafikken. UP-sjef Runar Karlsen sier det handler om å fordele mannskapene bedre sett opp mot behovet.– Gjennom noen tiår har UP vært tildelt stillinger til UP-distriktene rundt «dødsveien» på E18 mellom Oslo og Kristiansand. Dette begynte før Politidirektoratets tid, med politisk tildelte stillinger for å vise handlekraft på trafikksikkerhetsarbeidet, sier han til Politiforum.På 80- og 90-tallet omkom svært mange i møteulykker på E18. Etter hvert som veien gradvis har blitt bygget ut til firefelts motorvei, har antallet ulykker stupt.– Derfor er det mer hensiktsmessig å fordele ressursene våre til Vestlandet, Midt- og Nord-Norge, hvor vi har relativt spinkelt med UP-ressurser, sier Karlsen. (©NTB)
Motor
Nyheter
Transport
Samfunn