Trafikk på E18. NTB Scanpix / NTB Scanpix

Nye førerkortregler fra høsten

Vegdirektoratet og Helsedirektoratet venter færre søknader om dispensasjon når de nye reglene for helsekrav til førerkort trer i kraft i høst.

Etter planen skulle de nye reglene gjelde fra 1. juli, men direktoratene opplyser at arbeidet har tatt lengre tid enn de hadde sett for seg.– Nå blir forskriftsendringene vedtatt 1. juli, og de vil gjelde fra 1. oktober. Dermed har vi tid til informasjon og opplæring før reglene trer i kraft, sier divisjonsdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet.I det nye regelverket vil det bli klarere regler for hvem som oppfyller helsekravene og ikke, og ifølge Helsedirektoratet blir det da færre søknader om dispensasjon. Før har søknadene blitt behandlet av fylkesmennene, men nå skal leger, optikere og psykologer jobbe med det nye regelverket.

Les også