Alle generasjoner av Volkswagen Golf fra 1974 til 2013. Volkswagen / Volkswagen

Bilsalget stiger videre

Volkswagen troner stadig på toppen. Tesla raser.

I mai ble det registrert 12.864 nye personbiler, noe som er 828, eller 6,9 prosent, flere enn i mai 2015. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i mai var 96 g/kmSammenlignet med gjennomsnittet for mai måned de 10 foregående årene, er årets maitall 14,9 prosent høyere, noe som tilsvarer 1.668 biler.Det ble bruktimportert 1432 personbiler i mai. Dette er 423, eller 22,8 prosent, færre enn i mai 2015.På toppen av registreringsstatistikken troner Volkswagen, med 2.222 registrerte biler i mai. Det tilsvarer 17,3 prosent av markedet. Toyota følger på plassen bak, med 1.687 biler, mens BMW var tredje mest registrerte merke, med 832 biler.Volkswagen Golf stod alene for 1.054 av de registrerte bilene i mai.Så langt i år er Volkswagen soleklart mest registrerte merke, med 11.262 biler, eller 17,6 prosent av markedet. Også her følger Toyota og BMW på plassene bak, med et salg på henholdsvis 7.136 og 4.805 biler. Totalt var det ved utgangen av mai registrert 64.068 biler i Norge i 2016.Diesel- og bensinandelen faller kraftigI mai hadde 30,5 prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor, i mai 2015 var andelen 41,6 prosent, mens 58,4 prosent hadde bensinmotor.Trekker vi fra diesel- og bensinhybrider, hadde 30,1 prosent av de nyregistrerte personbilene i mai dieselmotor, mens 32,0 prosent hadde bensinmotor.Det ble registrert 3.449 nye personbiler med hybriddrift i mai. Det er 1.764, eller 104,7 prosent, flere enn i mai 2015. Personbilene med hybriddrift hadde 26,8 prosent markedsandel i mai i år, mens markedsandelen i mai 2015 var 14,0 prosent.Blant personbilene med hybriddrift var 1.872 ladbare hybrider. I mai 2015 var 806 av personbilene med hybriddrift ladbare.Fall i elbilsalgetI mai ble det registrert 1.423 nye personbiler med nullutslipp. Det er 445, eller 23,8 prosent, færre enn i mai 2015.Det ble derimot bruktimportert 466 personbiler med nullutslipp i mai, noe som er 206 flere enn på samme tid i fjor.Salget av elbilen Tesla har stupt og i mai ble det registrert 54,9 prosent færre enn i fjor. Så langt i år er nedgangen på 54,6 prosent. Les mer om statistikken her!