+ mer
Foto: Scanpix

Slik slipper du unna bompenger i Oslo

Det er ikke lenger nok å kjøre elbil. 

Publisert 6. juni 2016 kl. 12.52
Oppdatert 6. juni 2016 klokken 13.15
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 312 ord
Oslopakke 3 ble lagt frem mandag. Dette er en overordnet plan for å bygge ut og finansiere veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune samarbeider om planenPakken betyr også at bompengesatsene endres. Etter hvert skal også elbiler måtte betale, men det er én type biler som slipper unna. Det er hydrogenbiler. Per i dag finnes det to hydrogenbiler på markedet; Toyota Mirai og Hyundai ix35 FuelCell, men de neste årene vil det komme en rekke modeller på markedet. (Du finner flere unntak nederst i saken)For diesel- og bensinbiler er bompengesatsen 58 og 53 kroner i rushtiden, som er definert å være periodene 06:30-09:00 og 15:00-17:00, samt 48 og 43 kroner utenom rush.Personbiler med den nyeste Euro6-diesel-teknologien får samme bomsats som eldre dieselbilerFra 1. januar 2018 innføres det bompenger for elbiler, 20 kroner i rush og 10 kroner utenom. Fra 1.  januar 2020 økes bompengene til 30 og 20 kroner for elektriske biler.Det skal ikke kreves inn rushtidstillegg på lørdager, søndager, helligdager/offisielle fridager og i juli måned.Dagens brikkerabatt på 10 prosent videreføres.
Det finnes flere grupper som generelt slipper å betale bompenger:
Følgende trafikantgrupper skal
som hovedregel ikke betale bompenger:
    Syklende, gående og passasjerer i alle typer kjøretøyUniformerte utrykningskjøretøySivile utrykningskjøretøy i tjenesteKjøretøy i merket begravelsesfølgeElektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortetKollektivtransportkjøretøy i konsesjonert ruteKjøretøy som benyttes til arbeid på bomveger (unntatt bomringer)Diplomater i Oslopakke 3 og kjøretøy eid eller knyttet til Nato-hovedkvarter.Forflytningshemmede (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)
Motorsykler og mopeder er fritatt for bompengebetaling ved alle automatiske bomstasjoner. Traktor er ikke fritatt for bompengebetaling. I praksis er det likevel gitt fritak i de tilfeller der en bomstasjon deler et gårdsbruk i to, for å unngå at bompenger må betales ved kjøring fra en del av gårdsbruket til en annen. For øvrig må det betales bompenger for traktorer som for andre kjøretøy.