Kraftig fall i sysselsetting blant unge

På ett år er det blitt 22.000 færre unge i arbeidslivet. Et tøffere arbeidsmarked gjør at flere studerer - og de studerer lenger.

Motor

Blant dem som er mellom 15 og 24 år gamle har sysselsettingen falt med 22.000 det siste året, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), ifølge Aftenposten.– Nedgangen i sysselsettingen kommer spesielt i aldersgruppen 20-24 år, og den kommer hovedsakelig i gruppen som er i heltidsjobb, opplyser seniorrådgiver Erik Horgen i SSB.Samtidig som færre er i jobb, er det flere som oppgir at de er under utdanning, viser arbeidskraftundersøkelsen fra SSB. Statistikerne sier de har sett lignende tendenser i andre perioder med lavkonjunktur. Også BI-professor Hilde C. Bjørnland tror de to tingene henger sammen.– Min gjetning er at nedgangen i sysselsatte skyldes at det er blitt vanskeligere å få jobb. Det gjør at flere velger å ta utdanning, sier Bjørnland, som er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi. Hun oppfordrer studentene til å være bevisste når de velger utdanning.– Det er viktig at de tar den riktige utdanningen og ikke bare driver rundt på universitetene eller høyskolene fordi de ikke fikk den jobben de ville ha, sier hun.

studier
sysselsetting
karriere
Nyheter
Personlig økonomi