+ mer

Øker avgiften for elbiler

 Regjeringen vil øke årsavgiften med 1.500 kroner for nullutslippsbiler og gjøre den 300 kroner billigere for fossilbiler fra 2018. Venstre reagerer kraftig.

– Det gir ingen mening å fase ut et viktig insentiv for å skaffe seg elbil, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til NTB.Han viser til at regjeringen selv har slått fast at utslippene fra transportsektoren best kan løses ved en gradvis overgang til null- og lavutslippskjøretøy.Konkret legger regjeringen opp til å innføre halv årsavgift for elbiler fra 2018, for så å øke til full årsavgift fra 2020.Samtidig justeres årsavgiften for fossilbiler fra 3.135 i år til 2.820 kroner i 2018. For personbiler med partikkelfilter kuttes avgiften fra 3.655 til 3.290 kroner i 2018. (©NTB)

Motor