+ mer

Snart kan alle i borettslag få lovfestet rett til å lade elbil

Stortingsflertallet vil gi alle eiere i borettslag og sameier lovfestet rett til å opprette ladepunkt for elbil.

I flere vedtak onsdag pålegger Stortinget regjeringen blant annet å komme med et lovforslag som sikrer folk som eier boliger i borettslag og sameier rett til å etablere ladepunkt for elbil. Unntaket fra en lovfestet rett er hvis «det foreligger saklig grunn for at en slik etablering ikke kan finne sted», ifølge vedtaket.Stortingsflertallet ber også regjeringen se på muligheten for å nedfelle krav om at nye bygg og bygg som skal gjennom omfattende ombygginger, blir gjort ladeklare.Regjeringspartiene – Høyre og Fremskrittspartiet – er ikke med på flertallets tilråding om lovfestet rett til ladepunkt i borettslag, mens Fremskrittspartiet står alene i motstanden mot ønsket om et pålegg om ladeklare nybygg.(©NTB)
Motor