+ mer

NAF slår et slag for elsykkelen

— Man blir så glad av å elsykle, at det må flere få oppleve, sier NAF-topp.

Bortsett fra de uten bil, er de med elbil mest åpne for at elsykkelen kan erstatte transportmidlene de bruker i dag. Selv på landsbygda mener hele 32 prosent at de kan bruke elsykkel fremfor bil, melder medlemsorganisasjonen NAF (Norges Automobil-forbund).— Man blir så glad av å elsykle, at det må flere få oppleve, sier kommunikasjonssjef i NAF, Inger Elisabeth Sagedal, i meldingen.— Elsykkel har helt klart potensiale for å løse en del av problemene vi har både med trengsel og forurensning rundt i landet, sier Sagedal.NAF understreker betydningen av gang- og sykkelveier og ikke minst trygge parkeringsmuligheter for at den positive utviklingen skal fortsette.— Elsykkelen byr på såpass store gevinster både for miljø, folkehelse og privatøkonomi - her må kommuner og arbeidsgivere må trå til og gire opp innsatsen, avslutter Sagedal.
Motor