Chrysler - bilder fra www.Chrysler.com

Fiat Chrysler tilbakekaller 1,8 millioner biler

Det er oppdaget feil på biler med automatgir.

Fiat Chrysler tilbakekaller totalt 1,8 millioner biler, skriver Bloomberg News og Di.se.Tilbakekallingen gjelder biler der girspaken sitter på rattet, og ingen biler produsert etter 31. desember i fjor påvirkes av tilbakekallingen.Det er først og fremst biler i USA, Mexico og Canada, i tillegg til et par land til, som rammes av tilbakekallingen.Ifølge bilprodusenten er feilen antatt å ha forårsaket noen ulykker.Bilkjempen vet om totalt syv tilfeller der bilister har blitt skadet, og det kan skyldes feil med automatgir.I juli i år tilbakekalte Fiat Chrysler 1,3 millioner kjøretøyer rundt om i verden på grunn av feil på kollisjonsputer.