- Bilkjøperne blir holdt for narr

Høyre må tenke seg om to ganger før de gjør diesel- og bensinbiler dyrere, mener NAF.

Høyre skal ta stilling til et forslag som vil gjøre nye diesel- og bensinbiler dyrere. Målet skal ifølge NAF være at flere kjøper seg elbil.- Flere elbiler på veiene avhenger av to ting: At prisen på batteriene går ned, og at rekkevidden på elbilene går opp. Når vi vet at økte avgifter på fossilbiler spiller liten eller ingen rolle, blir dette å holde bilkjøperne for narr, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, i en melding.På oppdrag fra NAF har Transportøkonomisk Institutt regnet på hvordan økt engangsavgift vil påvirke nybilsalget. Tallenes tale er klar: Å skru opp engangsavgiften vil kun ha en marginal effekt:  

  • Med dagens avgiftsnivå vil elbilandelen av nybilsalget være på 94 prosent i 2025.   
  • Ved å stramme inn CO2-avgiften vil vi kunne oppnå et elbilsalg på 96 prosent.   
- Høyre ser for seg å ta inn 9 milliarder kroner i økt engangsavgifter, men det vil knapt ha en effekt på elbilsalget. Her må de tenke seg om to ganger og ikke gå for et forslag som vil ramme de som ennå ikke har fått ta del i elbilbonanzaen, sier Sagedal.   - Fremdeles er det grupper som ikke har kunnet kjøpe elbil ennå. Det kan være store familier, folk med lang pendleravstand, eller folk som ikke har tilgang på lading hjemme. Spesielt i distriktene er det dårlig utbygget ladeinfrastruktur, noe som kan være et hinder for mange som ellers kunne kjøpt elbil. Økte avgifter på diesel- og bensinbiler vil ikke løse disse utfordringene, sier Sagedal.  
Så stor andel av nybilbilsalget vil elbilene utgjøre i 2025, ifølge TØI: 
  
  • 26 prosent: Ingen teknologiutvikling + ingen endring i avgiftene.  
  • 64 prosent: 3 prosent årlig nedgang i batteriprisen + 5 prosent årlig økning i rekkevidde + ingen endring i bilavgiftene.  
  • 74 prosent: 3 prosent årlig nedgang i batteriprisen + 5 prosent årlig økning i rekkevidde + markert økning i avgiftene for bensin- og dieselbiler (Hele CO2-kurven forskyves 5 g CO2/km mot venstre hvert år. Innslagspunktet for positiv CO2-komponent i engangsavgiften forskyves 5 g CO2/km nedover for hvert år f. o. m. 2019, til 35 g CO2/km i 2025).   
  • 94 prosent: 3 prosent årlig nedgang i batteriprisen + 10 prosent årlig økning i rekkevidde + ingen endring i bilavgiftene.  
  • 96 prosent: 3 prosent årlig nedgang i batteriprisen + 10 prosent årlig økning i rekkevidde + markert økning i avgiftene for bensin- og dieselbiler.