+ mer

Lettelse og glede i norsk bilbransje

– Vi synes det er positivt at finansminister Siv Jensen i dag har kommet med en etterlengtet og fornuftig avklaring om bilavgiftene for neste år, sier bilimportør.

Onsdag morgen kom gladmeldingen fra finansminister Siv Jensen at regjeringen legger opp til å utsette overgangen til avgiftsberegning basert på CO2-utslipp målt etter nye regler (WLTP) til 2020. Dette betyr at det også i 2019 vil være utslippsverdier som tilsvarer dagens testmetode (NEDC) som skal ligge til grunn for beregningen av CO2-komponenten i engangsavgiften på biler.Bilbransjen uttrykker tilfredshet med avklaringen:
Harald A. Møller:
"På vegne av forbrukerne og hele bransjen er Harald A. Møller AS glade for at Regjeringen ikke ønsker en økning i bilavgiftene", skriver importøren av Audi, VW Skoda og Seat i en pressemelding onsdag ettermiddag.Det slås fast at det lenge har vært en usikkerhet knyttet til hvordan overgangen til nye målemetoder for utslipp kan påvirke avgiftsnivået på biler i det norske markedet. Nye biler typegodkjennes nå etter den såkalte WLTP-standarden, som erstatter den utgående NEDC-standarden. I dag signaliserer finansminister Siv Jensen på vegne av Regjeringen at man vil unngå at denne overgangen fører til økte bilavgifter ved nyttår. Det er Harald A. Møller AS glade for. - Her deler vi Siv Jensens og Regjeringens vurdering. Nå må KrF komme på banen og være tydelige på at de stiller seg bak dette, og unngå at dette spørsmålet blir overlatt til politisk spill i Stortinget denne høsten, sier Ulf Tore Hekneby, administrerende direktør i Harald A. Møller AS - Regjeringens forslag er det løsningsalternativet som er det mest rettferdige for forbruker og bransjen.-  Det er også viktig å notere seg at man endrer måten å teste bilene på, men det er altså ikke er slik at bilene slipper ut mer enn tidligere. Tvert imot blir nye biler stadig mer effektive og miljøvennlige, sier Hekneby.
Bertel O. Steen:
– Vi synes det er positivt at finansminister Siv Jensen i dag har kommet med en etterlengtet og fornuftig avklaring om bilavgiftene for neste år. Dette har skapt stor usikkerhet for kundene og bransjen, sier konsernsjef Bjørn Maarud i Bertel O. Steen i en melding."Innfasingen av det nye målesystemet WLTP har ført til stor usikkerhet om hvordan engangsavgiften for biler skal beregnes til neste år. Dette fordi engangsavgiften beregnes blant annet på bakgrunn av CO2-utslipp, og dette skal måles med en ny og bedre metode. WLTP vil gjennomgående gi høyere utslippsverdier enn det gamle systemet, noe som kan føre til betydelige utslag i engangsavgiften og dermed dyrere biler. Regjeringen offentliggjorde i dag at de legger opp til å utsette overgangen til avgiftsberegning basert på WLTP til 2020. Dette betyr at det også i 2019 vil være utslippsverdier som tilsvarer dagens testmetode som skal ligge til grunn for beregningen av CO2-komponenten i engangsavgiften", heter det i meldingen.– Vi skulle gjerne hatt denne avklaringen enda tidligere, men det er veldig godt at Siv Jensen er så tydelig på denne saken nå. Å utsette innføringen til 2020 gir både norske bilkjøpere og bilbransjen bedre forutsigbarhet. Vi mener også det er viktig at Regjeringen fortsetter arbeidet med å gjøre det rimeligere å kjøpe nye, tryggere og mer miljøvennlige biler i Norge, og med det bidra til en raskere fornyelse av bilparken og lavere utslipp, sier Maarud.Bilbransjen har jobbet hardt for å få frem de negative konsekvensene saken ville få for forbrukere og bransje.– Bilbransjens organisasjoner BIL (Bilimportørenes Landsforening) og NBF (Norges Bilbransjeforbund) har gjort en solid jobb med å opplyse om de negative konsekvensene i denne saken. Vi er glade for at Regjeringen har lyttet til bransjen. Bil er en stor investering for folk, og viktig for deres transportbehov i hverdagen. Nå er det av stor betydning at det blir ro og forutsigbarhet i markedet for bilkjøperne, sier Maarud.
Omregner verdier
Fra 1. september i år typegodkjennes alle nye biler etter den nye WLTP-syklusen. Regjeringens forslag er å benytte en fastsatt regnemodell (CO2MPAS) for å omregne WLTP-målingene til verdier tilsvarende nivået fra NEDC-målinger. Dette vil innebære at det ikke blir en omfattende økning i bilavgifter fra 1.1.2019 som fryktet
Motor
Nyheter
Politikk