DNB Markets ser lavere bilsalg

Salget av nye personbiler vil falle de neste årene, tror DNB Markets.

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets er ute med ferske prognoser for bilsalget i år. Disse ligger noe lavere enn dem meglerhuset gikk ut med i mai. Det anslås nå at det vil bli solgt 150.000 nye personbiler i 2018, som er en nedjustering på 2.400 biler.Til sammenligning ble det i 2017 registrert 158.650 nye personbiler i Norge, opp 2,6 prosent fra året før.Ferske tall viser at det så langt i år (per 31. oktober) er registrert 123.155 nye personbiler i Norge. Det er 4,4 prosent færre enn i fjor på samme tid.I 2019 og 2020 ventes det et salg av nye personbiler på henholdsvis 144.400 og 142.000 enheter, noe som tilsvarer et estimatkutt på 6.200 og 4.800 biler.Det spås at elbilfordelene ikke endres i 2019/20.Meglerhusets prognoser tar høyde for at arbeidsledigheten faller mindre enn tidligere antatt. AKU-ledigheten anslås til 3,6 prosent i 2019 og 3,5 prosent i 2020, mens prognosene i mai var 3,3 prosent.Det slås fast at makrodriverne blir litt svakere fremover:

  • Moderat vekst i norsk økonomi, mye usikkerhet globalt
  • Flere i jobb, men ledigheten faller ikke så mye mer
  • Noe bedre inntektsvekst for husholdningene
  • Rentene på vei oppover, fra et lavt nivå
  • Litt svakere makroimpulser til bilmarkedet i 2019

Les også