Eksepsjonelle tall fra Audi

Antallet Audi-utleveringer stupte med over 50 prosent i Europa.

Audi AG leverte ut rundt 117.600 biler til kundene i oktober, noe som tilsvarer en nedgang på 25,7 prosent fra året før.I Europa stupte utleveringene med 52,7 prosent. Bakgrunnen er naturligvis overgangen til den nye testprosedyren WLTP, samt modellskifter.Audi forventer at den eksepsjonelle situasjonen i Europa vil vedvare.Kina (inkludert Hong Kong) er det eneste lyspunktet, med en økning på 5,4 prosent til 56.729 biler. Kina stod dermed alene for rundt 48 prosent av utleveringene i oktober.