Tyske bilprodusenter ned 15 - 20 prosent

Tyske bilprodusenter står midt i et veiskille, mellom forbrenningsmotorer og elektriske. Store kostnader og investeringer i det elektriske skiftet gir blant annet lavere marginer og kursfall.