USA gransker kollisjonspute-svikt

Rundt 12,3 millioner kjøretøy kan være omfattet av et problem der kollisjonsputer ikke utløser seg under kollisjon, opplyser amerikanske myndigheter.

Fem dødsfall kan ha oppstått som følge av sviktende kollisjonsputer produsert av ZF-TRW. Disse kollisjonsputene er montert i kjøretøy fra Toyota, Honda, Kia, Hyundai, Mitsubishi og Fiat Chrysler i perioden fra 2010 til 2019. Til sammen dreier det seg om 12,3 millioner kjøretøy, opplyser amerikanske bilsikkerhetsmyndigheter.Elektriske signaler kan forstyrre strømkretsen som overvåker kjøretøyenes kollisjonssensorer. Denne forstyrrelsen kan i sin tur ødelegge strømkretsen.Ved to alvorlige kollisjoner i 2018 og 2019, begge med biler av typen Toyota Corolla, ble ikke kollisjonsputene utløst. Én person mistet livet.Amerikanske myndigheter iverksatte gransking i mars 2017 rundt ulykker som omfattet biler fra Hyundai og Kia. Fire dødsulykker var på det tidspunktet registrert.(©NTB)