Elsker bomringen - bestiller 220 nye biler

(Finansavisen): Tøffere rammevilkår for privatbilismen gjør at bildelingsselskapet Hyre mer enn femdobler antallet Seat i porteføljen.- Flere bommer, stenge veier og færre parkeringsplasser er gunstig for vår forretningsmodell, sier markedssjef Jon Harald Rønning i Hyre til Finansavisen.Bildelingstjenesten ble etablert for fullt i april 2018 med Møller Mobility Group på eiersiden og ikke minst som samarbeidspartner.- Seat er på offensiven i Europa og vil ha en bit av det norske markedet også. Når vi nå satser på nytt gjør vi det i en mindre og annerledes skala enn andre, da vi ikke har forhandlere, men selger bilene gjennom digitale flater, pop-ups og showrooms. For å utvide distribusjonen er Hyre derfor en måte å komme på radaren til flere bilkjøpere gjennom enkel bildeling og prøvekjøring, sier direktør Ole Kristian Ågotnes i Seat Norge til Finansavisen.Etter et år utvider derfor Hyre nå satsingen og bestiller 220 nye Seat, i tillegg til de 40 bilene de allerede har i porteføljen. Det at privatbilismen får stadig strengere vilkår i Oslo styrker troen på bildelingstjenesten, da totalkaken øker. Blant konkurrentene til Hyre finner vi taxi og leiebil, Vy med sine elbiler innfor Ring 3, Bilkollektivet og Nabobil, for å nevne noen.- Det blir stadig mindre attraktivt å disponere egen bil i byen og vi får gode tilbakemeldinger fra brukerne som bytter til behovsbruk i stedet for å eie. Brukskostnadene er der uansett, men eiekostnadene og parkeringsutfordringene slipper man, sier Rønning til Finansavisen.Oppstartsåret 2017 ga et underskudd i Hyre på 5,8 millioner kroner og tallene for 2018 vil ifølge markedssjefen også være preget av investeringsfasen, uten at han vil spesifisere dem. Bilene i porteføljen leases og vil ikke dukke opp i balansen.