Smart lading av elbil kan spare 11 milliarder kroner

Hvis lading av elbiler skjer når strømforbruket er lavt, trengs det ikke investeringer i ekstra kapasitet i nettet, ifølge en rapport laget for NVE.DNV GL og Pöyry Management Consulting har laget rapporten «Kostnader i strømnettet – Gevinster ved koordinert lading av elbiler» på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).– Alle elbiler i dag produseres med løsninger for smart lading. Det betyr at du selv kan styre når på døgnet du vil lade bilen. Nå trenger vi virkemidler som motiverer elbileiere til å lade når strømforbruket generelt er lavt, for eksempel om natten, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.Rapporten anslår også behovet for investeringer dersom ladingen skjer når kapasiteten i strømnettet allerede er anstrengt. Anslagene viser at det da vil være behov for investeringer i strømnettet på om lag 11 milliarder kroner.Anslagene er beregnet for et scenario der all personbiltransport er elektrifisert, og med utgangspunkt i representative nettområder som representerer storby, forstadsstrøk og distriktsområder med blant annet jordbruk og hytter.(©NTB)

Les også