LÅNER PENGER: Olav Thon Eiendomsselskap utsteder obligasjon. Foto: Finansavisen

Olav Thon låner penger

Utstedet obligasjonslån.

Olav Thon Eiendomsselskap ASA har utstedt et nytt usikret obligasjonslån på 300 millioner kroner med 2,25 års løpetid, går det frem av en børsmelding.

Lånet har en flytende rente på 3 måneders Nibor + 0,55 prosent per år, og planlegges utbetalt 16. september 2019.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også