Schage Eiendom tjente 634 millioner etter storgevinst på kjøpesentre

Bjørn og Knut Schage innkasserte tidenes overskudd fra nye kjøpesentersalg etter at brødrene i 2010 solgte Sector og skiftet navn til Schage Eiendom.

PAY DAY: Adm. direktør Egil Svoren (t.v.) innkasserte etter snart ti års drift i Schage en halv milliard i gevinst da 11 Salto-kjøpesentre ble slått sammen med 9 Schala-sentre. Her sammen med Salto-sjef Arne Vannebo. Foto: Kaare Martin Granerud

Schage Eiendom har hatt kjøpesentereksponering også etter salget av Sector. Dette har ligget i Salto Eiendom, men denne porteføljen ble i fjor solgt til Scala Eiendom med oppgjør i aksjer og kontanter.

– Vi har ryddet i Salto-porteføljen i lenger tid. Før eide vi Salto 100 prosent, før vi solgte til Scala. Samtidig reduserte vi eierandelen ytterligere slik at vi nå eier 24 prosent, sier adm. direktør Egil Svoren i Schage Eiendom.

Salget ga en regnskapsmessig gevinst på 500 millioner kroner, hvilket resulterte i et overskudd på 634 millioner i 2018 sammenlignet med et underskudd på 24 millioner i 2017.

– Det var tidenes beste resultat, og det synes vi er morsomt, sier Svoren.

Satser på bolig og næring

– Vi har satt handelsvirksomheten i en industriell retning ved ikke å eie 100 prosent alene, men 24 prosent i en større konstellasjon som er 100 prosent konsentrert om kjøpesentre hver dag med dedikerte folk.

– Dermed står vi friere til å konsentrere oss om våre egne virksomheter som er store kontorprosjekter på Skøyen og på Stortorvet samt boligutvikling i Sande og på Slemmestad samt fritidsboliger i Myrkdalen. I tillegg er vi rustet for nye, store næringsprosjekter i Oslo, sier Svoren.

For etter salget av Salto-eiendommene hadde Schage ved årsskiftet nær 1,2 milliarder kroner i kontanter. 

Schage er involvert i eiendomsprosjekter til en verdi av 15,5 milliarder kroner, hvorav Schages eierandel utgjør 10,3 milliarder og den verdijusterte egenkapitalen 5,5 milliarder – opp 500 millioner fra ett år tidligere.

Ett av Norges største

Akkurat nå forbereder de rehabilitering av Stortorvet 7 som skal romme 18.000 kvadratmeter kontorer samt 11.000 kvadratmeter handel og servering.

Men mest tidskritisk er Skøyen Atrium, ett av Norges største kontorprosjekter med 65.000 kvadratmeter med markedsverdi på 3,2 milliarder. Her er Schage i ferd med å sluttføre nybygg på 25.000 kvadratmeter med Fortum og Scatec Solar som leietagere som flytter inn om knappe to måneder.

– Vi har imidlertid mange nye leietagere også i den eldre delen av atriumet, sier Svoren.

Solgte mer boliger

På boligsiden leverte Schage i fjor 50 leiligheter på Nordre Jarlsberg Brygge i Sande, opp fra 18 leiligheter året før. I Myrkdalen økte ferdigstillelsen fra 32 til 40 leiligheter. 

Til sammen bidro boligsalgene til at salgsinntektene økte fra 310 millioner i 2017 til 464 millioner i fjor.

Leieinntektene gikk imidlertid ned som følge av salget av kjøpesentrene. Schage mistet rundt 110 millioner kroner i leieinntekter i andre halvår i fjor.

Schage Eiendom eies 50/50 av Bjørn og Knut Schage med familier gjennom respektive holdingselskaper. Brødrene er imidlertid ute av Møllergruppen etter at familieimperiet ble delt i 2003.