Kritisk lave marginer i bygg- og anlegg

Bygg- og anleggsbransjen vokser, men marginene er små, viser BDOs nye bransjeanalyse. 

LAV LØNNSOMHET:  Høy konkurranse i bygg- og anleggsbransjen bidrar til prispress og lave driftmarginer. Lønnsomheten er fortsatt fallende for de største selskapene, viser BDOs bransjeanalyse.  Foto: Eivind Yggeseth
Næringseiendom

– Det går godt i Norge, men usikkerheten har økt betydelig for bygg- og anleggsbransjen, sier Henning Dalsegg, partner og bransjeansvarlig for bygg, anlegg og eiendom i BDO.

Rådgivning- og revisjonsselskapet har for andre år på rad analysert bygg- og anleggsbransjen nasjonalt for å få en forståelse av utviklingen i bransjen. 

HAR ANALYSERT: Fra v.: Olav Kvaalen, senior manager revisjon, Thomas Lidsheim, partner og Henning Dalsegg, partner, alle BDO. Foto: Kristin Vidhammer

Det er høy konkurranseintensitet i bygg- og anleggsbransjen, som preges av prispress og lave driftmarginer, sier han. 

Lønnsomheten er fortsatt fallende. 

 –Det er kritisk for mange selskaper i verdikjeden og vi mener at mange ikke får betalt for risikoen de påtar seg.

Imidlertid vokser bransjen - for tredje år på rad er veksten over 10 prosent. Det er anlegg som drar omsetningsveksten, og det er de store aktørene som har mest vekst. 

God vekst i anleggsbransjen 

– De siste fem årene har anleggsbransjen hatt en solid vekst på over 60 prosent, i stor grad drevet av offentlige investeringer. Anleggsbransjen leverer i år samme marginer som i 2017, dermed ser vi at marginfallet siste årene er i ferd med å avta. Det er tatt store nedskrivninger i prosjektene i 2017 og 2018. Derfor håper og tror vi at gjenværende prosjektrisiko er blitt lavere i porteføljen, marginbildet for 2019 bør se bedre ut, sier Dalsegg. 

De store selskapene innen anlegg med omsetning over 500 millioner kroner har en margin på 2,2 prosent, de mellomstore har en margin på 2,9 prosent og de små, med omsetning under 250 millioner kroner, har en margin på 4,3 prosent.  

Byggmarginene noe bedre

Bygg klarer seg bedre enn anlegg, men vi ser at det er en betydelig nedgang i marginen for de store aktørene, og det siste er overraskende. Av 60 store selskaper er det 20 som har en driftsmargin under 1,5 prosent. 

– Prosjektene har blitt større og da blir håndtering av risiko enda viktigere. Vi ser at mange ikke har lykkes med dette. Det er også en indikasjon på at de ikke har hatt kontroll på veksten. 

Byggentreprenørene har hatt en omsetningsvekst på over 40 prosent over de siste fem årene. I takt med denne veksten har konkurranseintensiteten og prispresset i bransjen blitt større.  Men nå er veksten avtagende. 

Prosjektene har blitt større og da blir håndtering av risiko enda viktigere
Henning Dalsegg

De store aktørene med omsetning over 500 millioner kroner hadde en kraftig nedgang i driftsmarginen fra 4,3 prosent i 2017 til 2,7 prosent i 2018, De mellomstore og små aktørene lå imidlertid stabilt på høyere nivåer, på henholdsvis 4 prosent og 4,4 prosent. 

– De små byggaktørene har betydelig høyere marginnivå enn de store. Bildet forteller at det å vokse i bransjen er dyrt, sier Dalsegg. 

Rekordmange konkurser

Et historisk høyt antall konkurser i bygg- og anleggsbransjen samtidig som marginene er fallende, er en farlig kombinasjon. 

– En av grunnene er offentlig sektors sterke fokus på laveste pris, samtidig som de har overført mer av prosjektrisikoen til leverandørene. Dette gjør det vanskelig for en hel bransje å komme ut av den negative spiralen, sier han. 

– Vi mener at som største kjøper må staten ta et ansvar for å tilpasse oppdragene til hva næringslivet kan levere og utvikle kontraktsmoduler som sikrer at kvalitet og bærekraftige løsninger lønner seg, legger han til.  

Konsolideringen fortsetter

De store prosjektene blir større og de store prosjektene står for en stadig større del av markedet samtidig som markedet sentraliseres og internasjonaliseres. Etableringen av Nye veier og store intercity-, motorvei-, ferjefrie samband, sykehus og forsvarsprosjekter er eksempler på dette.

Dette utfordrer en bransje som i stor grad består av små og mellomstore aktører.

– Vi ser at flere norske aktører går i samarbeid med utenlandske selskaper for å sikre kontrakter. Oppkjøp og konsolidering har økt og forventes å øke. Antall transaksjoner i bransjen siste tre år er dobbelt så høyt som i 2012-2013, sier Thomas Lidsheim, partner i rådgivningsavdelingen i BDO.

– Størrelse er viktig for å kunne påta seg større prosjekter, redusere prosjektrisiko gjennom diversifisering og investere i teknologisk utvikling, legger Lidsheim til.

Vinnerne fremover

Det går imidlertid godt i Norge. Det er sterke statsfinanser, fallende arbeidsledighet, stabilisert oljepris og fortsatt lave renter, derfor vil det fortsatt være vekst i bransjen og tilgang på oppdrag. 

– Aktører som leverer kvalitet og bærekraftige løsninger samtidig som de har kontroll på prosjektstyring og risiko, vil kunne levere gode resultater, sier Lidsheim. 

Vinnerne vil være de aktørene som evner å bygge gode prosjektledere, systemverdi og kundeverdi og konkurrere på andre parametre enn pris. 

– Staten har et ansvar for å akselerere denne utviklingen gjennom å vri fokus fra pris til kvalitet og bærekraftige løsninger, sier han.

Bemanning og befolkningsvekst

Lavere befolkningsvekst i Norge er også en utfordring fremover, hvor bygder og småbyer også taper i forhold til storbyene. En annen utfordring i bransjen er bemanning. 

Arbeidsinnvandringen fra Baltikum og tidligere Øst-Europa er blitt mindre på grunn av landenes økonomiske oppsving, og lav kronekurs gjør det også dyrt å importere arbeidskraften.

– Vi tror ikke at bransjen vil fortsette å vokse med så mye som 10 prosent fremover. Det blir også vanskeligere å få folk til bransjen, noe som svekker marginene ytterligere, sier han.

Også innen tekniske tjenester, som ventilasjon, elektro og rør, er det kritisk små marginer, særlig hos de store og mellomstore aktørene.

Bakgrunn B&A-bransjen

  • Bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen er landets største næring målt i antall bedrifter med 58.000 virksomheter.
  • Totalt omsetter disse for over 600 milliarder kroner nasjonalt og sysselsetter 250.000 mennesker.
  • Bransjen domineres av små og ­mellomstore lokale bedrifter, men de store bedriftene står for 80 prosent av markedet.
  • BDO har analysert 4.000 ­selskaper i Norge som har en omsetning mer enn 30 millioner kroner, samlet står disse for 80 prosent av omsetningen nasjonalt.
Kilde: BDO
Nyheter
Næringseiendom