Emil Eriksrød fornøyd med emisjonen

Sterk vekst gjør at Eriksrød ikke utelukker flere emisjoner fremover.

Emil Eriksrød i R8 Property.  Foto: Håkon Sæbø

Finansavisen snakket med Emil Eriksrød rett etter emisjonen var avsluttet i september:

– Vi er veldig fornøyd med å lukke en emisjon på 130 millioner, målsetningen var 125 millioner. Dette er nødvendig for å gjennomføre prosjekter og planer de kommende 15-18 månedene, sa Eriksrød.

– Var det lett å hente inn penger?

– Vi har jobbet iherdig, og man må ha gode prosjekter for å klare å hente inn kapital.

– Er det aktuelt å gjøre flere emisjoner?

– Det er litt tidlig å si, men vi vokser mye og da er det ikke urealistisk at vi også fremover kommer til å gjennomføre emisjoner.

– Hvem er det som har gått inn med penger i emisjonen denne gangen?

– I hovedsak har vi gått mot eksisterende aksjonærer, hvor det er fire-fem store aksjonærer som har gått inn med store deler av det totale emisjonsbeløpet. Men vi har også fått inn noen få utvalgte, nye investorer. Vi ønsker ikke å gå ut med aksjonærlisten for det er offentlig i VPS.

Ifølge Eriksrød ble hele emisjonen gjennomført i kontanter denne gangen.

– Jeg hadde kommitert meg til å gå inn med 10 millioner, men går nå inn med i overkant av 20 millioner. Jeg vil sitte på en eierandel på 55,5 prosent etter at emisjonen formelt er gjennomført.

Eriksrød eide før emisjonen 64,3 prosent.