Nesten ingen vil ha mindre kontorplass, rigger for bemanningsøkning

Mens over 60 prosent av bedriftene skrumpet arealet pr. ansatt i 2015, er tallet nå halvert. Det tyder på at bedriftene ser på betydelig bemanningsøkning.

DRAGNING MOT SENTRUM: – Når det legges politisk opp til at det skal bli mindre bilbruk, er det mange som uttaler at å ha kontor i sentrum er en viktig faktor – ikke minst for trivselen blant de ansatte, og implisitt for rekruttering, sier analysesjef i Akershus Eiendom, Ragnar Eggen. Gard Setsaas

Mens over 60 prosent av bedriftene skrumpet arealet pr. ansatt i 2015 når de flyttet, er det nå stikk motsatt. Det tyder på at de forventer god bemanningsøkning.

– Vi ser at de som skal leie nye kontorlokaler, rigger for flere ansatte. Det er en generell optimisme, og det er flere som skal ansette enn si opp, sier Ragnar Eggen, analysesjef i næringsmegleren Akershus Eiendom.

Onsdag holder meglerhuset sin halvårlige presentasjon for investorer og andre kunder, og mens andelen som ønsket seg mindre plass pr. ansatt var oppe i over 60 prosent, er den i dag nede på drøyt 30 prosent. Samtidig har andelen som ønsker mer plass økt fra 20 til 40 prosent.

Det betyr ikke nødvendigvis at hver enkelt ansatt får mer armslag eller får tilbake hjørnekontoret i stedet for det åpne landskapet – det handler om at når bedriften skal flytte, tar den høyde for forventninger om bemanningsendringer.

LEIER FOR BEMANNINGSVEKST: Analysesjef i Akershus Eiendom, Ragnar Eggen. Foto: Brian Cliff Olguin

– Dagens arealbeslutning tas ikke på hvor mange ansatte bedriften har i dag, men hva den ser for seg om ett, to eller tre år frem i tid, sier Eggen.

Reduserte raskt

– Da oljebremsen kom i 2014, så vi veldig fort at bedriftene begrenset arealbruken når de flyttet. I dag er det i det store flertallet av Oslo-bedrifter god stemning, men ingen bonanza, sier han.

Da oljebremsen kom i 2014, så vi veldig fort at bedriftene begrenset arealbruken når de flyttet
Ragnar Eggen, Akershus Eiendom

Han viser til at SSB ser for seg at veksten i fastlands-BNP faller fra 2,5 prosent 2019 til 2,0 prosent neste år.

– Stemningsindikatoren fra Norges Bank viser få mørke skyer på himmelen, og det virker som om handelskrig og andre faresignaler er mye mer fokus hos makroøkonomene enn hos beslutningstagerne i bedriftene, sier han.

Som grafen viser var det ingen av bedriftene som etterspurte mer enn 5.000 kvadratmeter da de var på leting i 2016, som ønsket seg mer plass enn de flyttet fra. I dag ønsker 25 prosent seg det. Hos de mindre leietagerne er man i større grad på jakt etter større lokaler.

Økt sentrumsfokus

Og dragningen mot sentrum øker.

Eggen sier at leieprisene her stiger godt delvis med over 10 prosent gjennom 2019, mens i randsonene står de mer stille.

– Det har med trivselsfaktor å gjøre – at mange ansatte ønsker seg til sentrum hvor det er mange tilbud, men ikke minst kollektivt. Alle kan komme seg lett til sentrum, det er ikke like lett å komme seg andre steder. Når det legges politisk opp til at det skal bli mindre bilbruk, er det mange som uttaler at det er en viktig faktor – ikke minst for trivselen blant de ansatte, og implisitt for rekruttering, sier Eggen.