Eier utleieboliger for 100 milliarder

Heimstaden har i årets første ni måneder nesten doblet resultatet i forhold til samme tid i fjor. 

EKSTREM VEKST: Ivar Tollefsen eier 86 prosent og kontrollerer 98 prosent av stemmene i Heimstaden AB.  Mens markedsverdien av eiendomsporteføljen var 10 milliarder svenske kroner i 2015, er den nå 108 milliarder svenske kroner.  Foto: Håkon Sæbø
Næringseiendom

Så langt i år er resultatet før skatt på over 5,3 milliarder svenske kroner. Av dette utgjør verdiendringer på eiendommene 4,9 milliarder.  I samme periode i fjor var verdiendringene cirka 2,2 milliarder kroner. 

Sterk vekst i leieinntekter

Heimstaden har pr. 30. september leieinntekter på nesten 3,5 milliarder svenske kroner, som er en økning på 1 milliard i forhold til samme periode i fjor. 

91 prosent av selskapets eiendomsportefølje er boliger og Heimstaden eier nå over 52.000 leiligheter i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Nederland. Bare i år har selskapet økt porteføljen med over 13.000 leiligheter. 

Heimstaden har en utleiegrad på 99 prosent når man ser bort fra leiligheter som er tatt ut fra leiemarkedet for oppussing.

Har storhandlet i Nederland

Heimstaden kjøpte sine første leiligheter i Nederland i fjor høst og selskapet er nå den tredje største private boligeieren i landet med over 10.000 leiligheter.

Det svenske markedet står  for 36 prosent av den samlede porteføljeverdien, det danske markedet står for 31 prosent og det norske og nederlandske markedet står for 16 prosent hver. Tyskland står bare for 1 prosent. 

Selskapet har nå en langsiktig rentebærende gjeld på 64 milliarder svenske kroner og egenkapitalandelen i selskapet er 38 prosent. 

Falt 0,5 prosent fredag

Heimstaden har hovedkontor i Malmø og er børsnotert i Sverige. Så langt i år har aksjen steget cirka 11 prosent. Avkastningen i år har vært 18,5 prosent, mens den svenske børsindeksen har hatt en avkastning på 22,5 prosent. 

Heimstaden

(Mill. SEK)Pr. 3. kv./19Pr. 3. kv./18
Driftsinntekter3.4832.408
Driftsresultat1.9311.298
Resultat før skatt5.3532.849
Resultat etter skatt4.2042.461