Eier eiendom for over 1 milliard kroner

Self Storage Group skal øke marginen ved å få en større andel eide eiendommer. Det seneste året har verdien av eiendomsmassen steget med 129 prosent.

FORNØYDE: Adm. direktør Fabian Søbak og finansdirektør Cecilie Brænd Hekneby i Self Storage Group under et investormøte hos Arctic Securities etter kvartalsfremleggelsen. Foto: Anders Pedersen-Bjergaard
Næringseiendom

Verdien av Self Storage Groups investeringseiendom eser ut i ekspressfart. I løpet av de siste 12 månedene har verdien steget med 590 millioner kroner til 1.046 millioner kroner.

– Det er mer langsiktig å eie enn å leie lagerlokaler. Vi ser at alle de store lagereiendomsaktørene med suksess i Europa eier byggene sine, hvor både utleie- og eiendomsdrift skaper verdier, sier adm. direktør Fabian Søbak i Self Storage Group.

Han og faren Gustav Søbak etablerte minilagerselskapet for 12 år siden, og selskapet gikk på børs i slutten av oktober i 2017. Siden den tid har aksjen klatret fra 14,00 til 22,70 kroner og i dag prises selskapet til snaut 1,9 milliarder kroner på Oslo Børs.

Ifølge konsensusestimater innhentet av Bloomberg handles Self Storage Group til 27 ganger forventet inntjening i 2019.

Leier 65 prosent

Ved utgangen av tredje kvartal hadde Self Storage Group 110 eiendommer med totalt 134.900 utleibare kvadratmeter, som er 20.000 flere kvadratmetere enn året før. Cirka 65 prosent av kvadratmeterne er i dag leid.

Self Storage Group

(Mill. kr)3.kv./193.kv./18
Driftsinntekter71,960,6
EBITDA*27,422,4
Resultat før skatt19,318,3
Resultat etter skatt15,615,1

* Ekskludert IFRS 16-effekter.

– Hva tenker dere om prisingen av næringseiendom?

– Eiendom som ikke er interessant for andre, kan være spennende for oss. Det kan for eksempel være eiendom som ligger inntil støyområder eller gamle kontorlokaler som ikke lenger har infrastrukturen som trengs med kollektivknutepunkt. Selv om næringseiendom er blitt dyrt tror vi det fortsatt er mulig å gjøre gode kjøp, sier finansdirektør Cecilie Brænd Hekneby.

Venter økt margin

I tredje kvartal omsatte Self Storage Group for 71,9 millioner kroner, opp fra 60,6 millioner i tilsvarende periode i fjor. Oppkjøpet av minilagerselskapet Eurobox var med på å løfte topplinjen og selskapet hadde et belegg på 86 prosent, som er en av de viktigste inntektsdriverne.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) kom inn på 27,4 millioner kroner ekskludert IFRS 16-effekter, noe som gir en EBITDA-margin på 38 prosent.

– Vi har en høy EBITDA-margin og det tiltross for at vi har mange leide eiendommer. Det er imidlertid verdt å påpeke at marginen i tredje kvartal er noe bedre enn i de øvrige kvartalene på grunn av høysesong samt feriepenge-effekten i juli, sier finansdirektøren, og legger til:

– Siden vi har planer om å øke andelen eide eiendommer forventer vi at marginen vil stige i årene fremover. I tillegg vil veksten primært være med selvbetjente minilager.

Spetalen-favoritt

Investor Øystein Stray Spetalen kom inn på eiersiden i 2016, nøyaktig et år før børsnoteringen. Hans reelle eierandel er nå på 22,2 prosent. Det er ikke ofte Spetalen snakker konkret om enkeltaksjer, men på slutten av Investordagen i juni i år lettet han litt på sløret.

AKTIV EIER: Investor Øystein Stray Spetalen er tett involvert i Self Storage Group med styreplass. Foto: Iván Kverme

«Self Storage Group ble stiftet av en person da han var 19 år. I dag er gründeren 33 år og har årlig leieinntekter på 250 millioner kroner og 20.000 lagerbokser rundt omkring i Skandinavia. Selskapet har en egenkapitalavkastning som er helt fantastisk og det samme er organisasjonen», sa Spetalen, før han fortsatte:

«Selskapet bygger ut lagerlokaler til rundt 10.000 kroner før tomtekost og leieinntektene er på 4.000 kroner pr. kvadrat­meter. Du får en yield på rundt 25 prosent i eiendom, mens andre kjøper til 2,5 prosent. Selskapet er fantastisk og det er svært sjelden jeg finner så gode kjøp».

På eiersiden finner man også Jan Haudemann-Andersen, Ketil Holta og Runar Vatne.