Flate leieinntekter for Victoria Eiendom

Flat utvikling i leieinntektene og ledige butikklokaler for Christian Ringnes' Victoria Eiendom.

TOMT: At Michael Kors stengte butikken i Karl Johans gate har gitt stort utslag i ledig kapasitet for Christian Ringnes' Victoria Eiendom. Foto: NTB Scanpix

Christian Ringnes' Victoria Eiendom hadde et resultat før skatt pr tredje kvartal på 890,8 millioner, ned fra 1,2 milliarder ved samme tidspunkt i fjor. Den store forskjellen skyldes blant annet at selskapet ved samme tidspunkt i fjor hadde en salgsgevinst på 733 millioner kroner tilknyttet salg i Karl Johans gate og Kongens gate.

Selskapets leieinntekter ligger pr. tredje kvartal på 130, 8 millioner kroner, så og si uendret siden samme tidsperiode i fjor, da leieinntektene var på 130,7 millioner kroner.

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at det fremdeles opplever utleiemarkedet for butikklokaler sentralt i Oslo som selektivt.

Eiendomsselskapets ledighet, målt i leieverdi lå ved utgangen av september på 4,9 prosent, opp fra 2 prosent ved samme korsvei i fjor.

Den kraftige økningen skyldes hovedsakelig at Michael Kors har avsluttet leiekontrakten på sitt lokale i Karl Johans gate mot å betale en engangskompensasjon. Noen erstatter er ennå ikke funnet til butikklokalene.

Krevende hotellmarked

Innenfor hotellmarkedet opplever Victoria Eiendom at det i Oslo sentrum er overkapasitet, mens den underliggende etterspørselen i Stor-Oslo er sterk. Antallet solgte hotellrom var pr. september opp 8 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. I løpet av året venter hotellmarkedet i Oslo en kapasitetsvekst på 11 prosent, og ytterligere 4 prosent i 2020. Dermed venter Victoria Eiendom et fortsatt krevende hotellmarked.

Innenfor kontormarkedet, venter selskapet derimot økte leiepriser ut året ettersom det er lav kontorledighet og et lavt antall prosjekter som ferdigstilles. Utsiktene for 2020 og 2021 er imidlertid usikre.

Datterselskapet Eiendomsspar, hvor Victoria Eiendom sitter på en eierandel på 52,4 prosent hadde pr. tredje kvartal leieinntekter på 603,8 millioner kroner, opp fra 573,2 millioner kroner ved samme tid fjor. Grunnet blant annet økte rehabiliteringskostnader og noe lavere resultatbidrag fra Pandox' hotellportefølje endte Eiendomsspars resultat før skatt ned fra 895,9 millioner kroner i løpet av fjoråets første ni måneder til 862,7 millioner kroner.

I løpet av kvartalet kjøpte Eiendomsspar Dronningensgate 23 og 25 i Oslo for 1,17 milliarder kroner og solgte aksjeposten på 50 prosent i Bergehus Holding. Aksjesalget ga en regsnkapsmessig gevinst på 131 millioner kroner.

Se hele rapporten her.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker