Staten vil selge aksjer i Entra for 3,44 milliarder

Nærings- og fiskeridepartementet vurderer salg av rundt 25 millioner aksjer i Entra, et halvt år etter å ha solgt for 2,5 milliarder i eiendomskonsernet.

HAR INTENSJONER OM MILLIARDSALG: Regjeringen, her ved næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Foto: Iván Kverme

Den norske stat, ved Nærings- og fiskeridepartementet, vil selge rundt 25 millioner aksjer i Entra, som tilsvarer rundt 14 prosent av aksjene og stemmene i det Oslo Børs-noterte eiendomsselskapet, fremgår det av en børsmelding publisert ved Oslo Børs' stengetid.

Nærings- og fiskeridepartementet eier 40.556.225 Entra-aksjer, tilsvarende en eierandel på 22,27 prosent.

Departementet har forpliktet seg til ikke å selge ytterligere aksjer i selskapet innen 90 dager etter fullføringen av nedsalget, med mindre det foreligger skriftlig samtykke fra tilretteleggerne, som er ABG Sundal Collier, DNB Markets og Goldman Sachs.

Entra-aksjen endte mandag på 137,60 kroner på Oslo Børs, ned 1,7 prosent for dagen. Den har steget 23,7 prosent så langt i 2019.

Basert på sluttkursen innebærer statens intensjoner et salg av Entra-aksjer for tilsammen 3,44 milliarder kroner.

Den endelige størrelsen på aksjesalget, og hvilken pris aksjene vil bli solgt til, vil bli satt i en akselerert bokbyggingsprosess rettet mot norske og internasjonale investorer, opplyses det.

Mer enn halvering

Bokbyggingen er allerede igangsatt, og den kan bli avsluttet når som helst.

Nærings- og fiskeridepartementet kan beslutte å øke eller redusere omfanget av Entra-salget, men også la være å selge noe som helst, avhengig av etterspørselen og prisingen i plasseringen.

Departementet har i dag en beholdning på 40.556.225 aksjer i Entra, som tilsvarer 22,27 prosent av aksjene og stemmene i eiendomskonsernet.

Med et mulig salg av 25 millioner aksjer, går det mot mer enn en halvering av statens eierandel i selskapet.

ABG Sundal Collier, DNB Markets og Goldman Sachs er engasjert i forbindelse med plasseringen. Wikborg Rein har bistått med juridisk rådgivning.

Halvt år siden sist

Det mulige storsalget nå kommer bare seks måneder etter at staten og Nærings- og fiskeridepartementet kvittet seg med drøyt 20 millioner Entra-aksjer.

Ved børsslutt 4. juni ble det kunngjort en intensjon om å selge cirka 20,3 millioner aksjer, tilsvarende omtrent 11 prosent, i eiendomskonsernet. Og neste morgen ble det meldt at et sådant salg var gjennomført.

Totalt solgte staten 20.278.113 aksjer til en kurs på 123,50 kroner, som gir en samlet salgssum på drøyt 2,5 milliarder kroner.