Oxer Eiendom vil investere opp mot 10 milliarder på Økern

Oxer Eiendom vil utvikle 135.000 kvadratmeter med boliger og næringareal i Kabelgata  på Økern. 

STERK VEKST: Oxer Eiendom har nå 1.400 boliger i tomtebanken og 66.000 kvadratmeter næringseiendom under utvikling. Adm. direktør Erling Langeland ønsker blant annet å utvikle området hvor gamle Alcatel holdt til på Økern.  Foto: Eivind Yggeseth

– Vi eier det gamle Alcatel-bygget og hele industriområdet rundt Kabelgata på Økern. Dette er et gigantområde på 56 mål midt i hjertet av Hovinbyen, sier Erling Langeland, adm. direktør i Oxer Eiendom.

Selskapet har en målsetning om å bygge 1.000 boliger i fem byggetrinn. I tillegg planlegges 16.000 kvadratmeter rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, samt 40.000 kvadratmeter nytt næringsareal. 

ØKERN: Oxer Eiendom vil utvikle området med 1.000 boliger og 50-60.000 kvadratmeter med næringsareal i dette beltet langs Kabelgata, i området hvor gamle Alcatel-bygget ligger. Illustrasjon: A-lab

– Det vil bli et helt spesielt identitetspreg på dette prosjektet, hvor vi samarbeider med arkitektbyrået A-lab, sier Langeland.

Investeringene i prosjektet er anslått til 8-10 milliarder kroner. Langeland tipper at reguleringen er ferdig i 2023 og at prosjektet ferdigstilles innen 2035.

NYTT OG GAMMELT: Det vil bli en kombinasjon av nytt og vernet, rehabilitert næringsareal på området. Illustrasjon: A-lab

Har utviklet Tårnet kulturfabrikk

Nå har selskapet utviklet Tårnet kulturfabrikk på Økern, som er 62 meter høyt og stod ferdig i juni. Dette er et midlertidig tiltak i et eksisterende bygg og skal rives igjen om ti år.

Foruten utleie til selskaper, benyttes Tårnet til lukkede selskaper og har også en konsertarena med plass til 7.000 mennesker.

– Vi har en enorm pågang av selskaper og arrangementet som ønsker å leie lokaler, og prosjektet har både bidratt til å utnytte gammel eiendomsmasse og å skape aktivitet i området på kvelder og helger, sier han.

Mye i pipeline

Oxer Eiendom har nå 18 prosjekter innen boliger og kontorer under utvikling og bygging.  

– Vi har hatt stor vekst de siste syv årene etter at eierne solgte OKK Entreprenør til NCC i 2012 og satset fullt og helt på eiendomsutvikling og -forvaltning, påpeker han.

OKK Entreprenør hadde mange prosjekter både i egenregi og på oppdrag, og har bygget merkebygg som Oslo Plaza, Vikingskipet og Byporten blant annet.

Jeg mener boligmarkedet er sunt og balansert
Erling Langeland

Frykter ikke boligboble

Selskapet har nå et stort boligprosjekt i Nittedal, Rotneshagen, med til sammen 235 leiligheter. De første 40 vil være i salg i første kvartal 2020. I tillegg har selskapet Marikollen Torg til salgs i Rælingen med 60 leiligheter. Selskapet har også et stort prosjekt i Son med 120-180 boenheter. I Drammen har selskapet Pålsøya Park-prosjektet med 220 leiligheter i flere byggetrinn, samt Skramstadkvartalet med 90 leiligheter som er under regulering. Selskapet har også prosjekter i Hokksund og Asker.

Langeland frykter ikke boligboble og -krakk.

Jeg mener at boligmarkedet er sunt og balansert. Markedet blir mer selektivt fordi det har roet seg litt, og da er det viktig med riktig beliggenhet og gode boligkonsepter. Jeg tror prisene holder seg med en KPI-vekst.

Et nytenkende prosjekt i Drammen, er boligprosjektet Doyen Drammen med 84 leiligheter sentralt i sentrum, hvor de siste leilighetene stod ferdig i mai 2019.

– Prosjektet inneholder 600 kvadratmeter fellesarealer, med festsal, gjesteanlegg, treningsrom og badeanlegg. Tanken var å oppnå sosial aktivitet og unngå ensomhet, og har vært en suksess. Det er hard konkurranse i markedet i Drammen, men vi har klart å holde både prisene og salgstakten på dette prosjektet, sier han.

Har lite ledighet

Porteføljen innen næringseiendom er nå på 140.000 kvadratmeter kontor og kombibygg, hovedsakelig i Asker, Drammen og på Økern, samt et stort logistikkbygg i Enebakk. 

De årlige leieinntektene ligger på rundt 250 millioner kroner.

– Ledigheten på kontorporteføljen er under 1 prosent. Vi har lite reforhandlinger fremover, og det er også ekstremt sjelden at noen flytter ut. Vi kjenner våre leietagere godt og vi gjør all drift, markedsdialog og reforhandlinger selv.

I Asker har selskapet utviklet kontorbygget Asker Panorama på 32.000 kvadratmeter, som stod ferdig i 2013. 

I tillegg har selskapet planer om å bygge kontorprosjektet Asker Genera på 25.000 kvadratmeter.

– Vi har valgt å utsette byggestarten på prosjektet inntil videre, i påvente av at vi har fylt opp bygget. Som kjent har området Lysaker-Asker vært preget av oljedippen, og utleiemarkedet har ikke tatt seg helt opp igjen enda. Jeg tror imidlertid bygget kommer.

Stor vekst

Selskapet har hatt en EBITDA-vekst (driftsresultat før av- og nedskrivninger) i snitt på 7 prosent de siste fem årene.

– Normalt ligger resultatene før skatt nå på 100 millioner kroner. Dette er med normal prosjektutvikling, i tillegg får man effekten av større salgsgevinster som kommer, påpeker han.

Selskapet vil fortsette å vokse, men kontrollert.

– Vi er opptatt av å ha full gjennomføringsevne på alt vi igangsetter, understreker han.

Brutto eiendomsverdi på næringseiendomporteføljen ligger på cirka 3 milliarder.

– Vi har en veldig lav gearing, under 55 prosent, og har fokus på likviditet, balanse og konservativ drift. Vi skal fortsette å være en generasjonsbedrift.

I tillegg kommer verdien av en stor utviklingsportefølje, som ikke er verdsatt, men et grovt anslag på verdijustert egenkapital er 3 milliarder, ifølge Langeland.

Investerer i Oxer Kapital

Gjennom investeringsselskapet Oxer Kapital gjør familien også direkteinvesteringer i små og mellomstore selskaper innen bygg og anlegg og eiendomsbransjen.

– Med over 70 års historikk fra bygg og eiendoms-bransjen har vi erfaring og innsikt i disse bransjene. I tillegg bidrar Oxer Kapital til risikospredning, sier han.

OXER Eiendom

  • Eier og forvalter 180.000 kvadratmeter næringseiendom i Oslo Nord, Asker og Drammen.
  • Har cirka 200.000 kvadratmeter bolig- og næringseiendom under utvikling.
  • Eies av Ellen K. Raaholt med familie, som er andre og tredje generasjon eiere.
  • Virksomheten springer ut av selskapet Ole K. Karlsen, etablert i 1945.
  • Oxer Eiendom er et merkenavn. Aktiviteten ligger i de juridiske selskapene Camana, EKR Holding og Ole Kristian.