Rakettvekst for Vestaksen Eiendom

Vestaksen Eiendom i Drammen snuser på en årlig omsetning på en halv milliard, bare åtte år etter etableringen. 

DRAMMENS BARCODE: - Snart skal Vestaksen Eiendom til å bygge gründerhus for Mesh i Drammen, sier Sindre Juel Berg, konst. adm. direktør. Bygget skal oppføres på Strømsø, ikke langt unna jernbanestasjonen (til venstre for høyhusene i bakgrunnen). Foto: Kristin Vidhammer
Næringseiendom

– Vi har store vekstambisjoner. Selv om vi allerede er på et hyggelig nivå, skal vi fortsette å vokse. Vi er fort på en halv milliard i årlig omsetning, sier Sindre Juel Berg, konstituert adm. direktør i Vestaksen Eiendom.

I fjor ble driftsinntektene 355 millioner kroner, hvorav mesteparten kom fra boligsalg. Resultat før skatt ble 22 millioner. Juel Berg antyder at 2019 blir et enda bedre år.

Solide eiere

– I år får vi et veldig godt år, vi nærmer oss vekstmålet på 500 millioner i driftsinntekter. Vi har også solide eiere som vi sparrer godt med. Vi bruker deres kompetanse aktivt, sier Juel Berg.

Selskapet eies av Stykket Invest og Rune Isachsen Holding. 

Terje Stykket har eierposter i flere selskaper. Innen retail er han stor eier i blant annet Travel Retail Norway, som driver taxfree-butikkene på Norges mange flyplasser. Rune Isachsen er eier i flere selskaper, mye innen anlegg, blant annet i Hæhre & Isachsen Gruppen.

Vi har veldig tro på Strømsø, som er det nye transformasjonsområdet i Drammen.
Sindre Juel Berg

Bygger gründerhus i Drammen

Snart skal Vestaksen Eiendom til å bygge gründerhus for Mesh i Dr. Hansteins gate 13-17 på Strømsø, ikke langt unna jernbanestasjonen.

– Vi skal til med bygging i første halvår 2020. Vi har veldig tro på Strømsø, som er det nye transformasjonsområdet i Drammen, sier Juel Berg.

Sammen med The Creators Community, som står bak Mesh, har selskapet utviklet bygget på 6.000 kvadratmeter, som er planlagt å stå ferdig på slutten av 2021. Det er DARK Arkitekter som har tegnet bygget, som er i massivtre.

Mesh skal leie halvparten av bygget og Vestaksen jobber nå med et par andre store leietagere.

– Drammen har hatt hatteleken når det gjelder leietagere, men vi ønsker å bidra til at det kommer nye selskaper og flere mennesker til Drammen, sier Juel Berg.

Strømsø - Drammens Barcode

Det er åpnet for å bygge høyhus på Strømsø. Over jul står også Drammen Business Center på nabotomten, et Bane Nor-prosjekt, klart for innflytting. I høst åpnet også det nye hotellet Quality Hotel River Station på Strømsø.

GRÜNDERHUS: Bygget ligger til venstre i høyhus-rekken. Illustrasjon: Vestaksen Eiendom

I  tillegg er det planlagt to-tre kontorprosjekter til i området.

– Dette er bare med på å styrke Drammen og Strømsø som kontordestinasjon, sier han.

Selskapet har nylig også fått budaksept på en tomt på Strømsø for utvikling av 50-60 leiligheter, med næringsareal i første etasje.

Utvikler næringsparker

Selskapet har en stor tomtebank innen næringseiendom. Det største prosjektet er Fiskumparken ved E134, mellom Hokksund og Kongsberg. 

Vi vil i Fiskumparken både selge tomter og bygge i egenregi
Sindre Juel Berg
FISKUMPARKEN: Med over 800 mål kan Vestaksen holde på å utvikle næringsparken i mange år fremover. Illustrasjon: Vestaksen Eiendom

Fiskumparken er på 810 mål, med potensial til å utvikle 300.000 kvadratmeter næring, og er regulert for handel, lager/logistikk, produksjon og transport.

– Geografisk er dette en sentral og gunstig plassering, med stort potensial. Vi vil både selge tomter og bygge i egenregi basert på inngåtte leieavtaler. Her kan vi holde på i ti år.

Entreprenørarbeidet starter tidlig i 2020, og så langt har selskapet solgt unna tomter til to aktører.

Selskapet har også 8.000 kvadratmeter næringsbygg i Eiker Næringspark som er utleid, og er i gang med å utvikle nye arealer for industri, storhandel og lager/logistikk, totalt 16.000 kvadratmeter.

Vestaksen har også prosjekter i Kobbervikdalen ved E18 i Drammen.

– Vi har blant annet utviklet StorCash-bygget til NorgesGruppen,  som nå er solgt til en finansiell investor. Dette er et attraktivt område hvor leietagere viser god interesse. Leieprisene ligger på 1.200-1.400 kroner pr. kvadratmeter. 

Selskapet har mer areal  i området og jobber nå med to leietagere.

– Vi jobber med aktører innenfor forbrukerrettet servicevirksomhet, som har spennende konsepter, sier Juel Berg.

Stor boligutvikler

Vestaksen har ikke mindre enn 1.000-1.200 leiligheter under planlegging de neste årene.

Nå har selskapet nylig ferdigstilt femte og siste byggetrinn av Stadionkvartalet i Mjøndalen med totalt 173 leiligheter, som er selskapets første store boligprosjekt.

– Vi har lagt vekt på å utvikle fellesarealer og -tjenester, som gjesteleiligheter, festsal, vaskehall for bil og mye annet. Dette har vært en suksess, og vi har satt markedet med dette konseptet i Mjøndalen.

Midt i Drammen har selskapet parallelt utviklet Bragerneskvartalet med 124 leiligheter. Selskapet har også et et boligprosjekt sammen med NorgesGruppen på Stabekk med 74 leiligheter som er under regulering. I tillegg har selskapet boligprosjekter på Hokksund og i Nedre Eiker.

Vestaksen Eiendom 

  • Etablert i 2011 og driver eiendomsutvikling i aksen fra Oslo til Kongsberg, gjennom Eiker og Drammen.
  • Eies av Terje Stykket (60 prosent) og Rune Isachsen (40 prosent)
  • Har 330.000 kvadratmeter næring i bygg og planfase.
  • Tomtereserven tilsier utbyggingsverdi på 11 milliarder
  • Har over 1.000 leiligheter under planlegging.