Malling & Co ser flere utenbys investorer i Drammen

Malling & Co opplever at Drammensregionen er attraktiv for lokale, nasjonale og internasjonale investorer.

SER TIL DRAMMEN: - Hyggeligere yieldnivåer og lavere konkurranse enn i Oslo, gjør at investorer ser til Drammen, sier Petter Warloff Berger, daglig leder i Malling & Co Drammen (til h.). Her sammen med Sverre B. Lund, rådgiver utleie i Malling & Co.  Foto: Eivind Yggeseth
Næringseiendom

–Tendensen er at det er mer utenbys investorer som kommer hit, det gjelder både større private investorer og syndikatørene. Det er litt hyggeligere yieldnivåer og noe lavere konkurranse her, sier Petter Warloff Berger, daglig leder av næringsmegleren Malling & Co i Drammen.

Det har i lengre tid vært størst interesse for lager, logistikk og kombinasjonseiendommer.

– Men vi har i den senere tid merket en økende interesse for kontoreiendommer. Det henger sammen med at leietagernes betalingsvilje for moderne kontorer av høy kvalitet og god beliggenhet rundt knutepunkt er blitt høyere. 

Det er også økende interesse for eiendommer med mulighet for utvikling og påbygg, som kan gi bedre avkastning. 

– Vi ser også at rene core-eiendommer omsettes på gode nivåer. Det er generelt knapphet på gode salgsobjekter, da etterspørselen er større enn tilbudet, sier han.

Flere nye kontorbygg

Av nye kontorprosjekter kan nevnes Drammen stasjon Business Center på 13.000 kvadratmeter i regi av Bane Nor. Bygget står klart i februar 2020, og har nå kun 630 ledige kvadratmeter igjen.

– Det er en økende tilbudsside med utvikling av sentrale nybygg og rehabiliteringsprosjekter på Strømsøsiden, blant annet Portalen til Union Eiendomsutvikling, T-2 til Obligo Real Estate/Holtefjell Eiendom og Doktor Hansteinsgate 13-17 til Vestaksen Eiendom, sier Sverre B. Lund, rådgiver på utleie i Malling & Co.

Samlet utgjør disse prosjektene alene 21.500 kvadratmeter, som er et betydelig tilskudd.

– Utfordringen er at det finnes mye eldre og urasjonell kontormasse i byen. Derfor vil vi særlig på Bragernes-siden i sentrum se mer fornyelse og konvertering til boliger. Vi mener at byen har stort potensial som kontordestinasjon, men dette krever en oppgradering av eksisterende bygningsmasse og gode nybyggprosjekter ved knutepunktene, sier han.

For de beste kontorlokalene har leieprisene nå passert 2.500 kroner pr. kvadratmeter.

Lager/logistikk og kombinasjonsarealer

– Dette segmentet er preget av svært lav ledighet for eksisterende bygg i regionen, hvor etterspørselen generelt har vært større enn tilbudet. Men det finnes fortsatt en god del prosjekter for leietagere som vurderer nybygg-alternativer. Områdene rundt Liertoppen og Kobbervikdalen er vurdert som attraktive, sier Lund.

Tomteetterspørselen er fortsatt høy i Drammen og omegn.

– Det er ikke mange store tomteområder tett på byen som lenger er tilgjengelig, og man må derfor litt ut i randsoner for å finne etableringsmuligheter for større arealkrevende virksomheter, sier han.

Eksempler på dette er Fiskumparken mellom Hokksund og Kongsberg og Hanekleiva Næringsområde i Sande i Vestfold, med strategisk plassering nært E18.

Ledigheten for kontoreiendommer i Drammen er ifølge Malling & Co cirka 7 prosent, mens den er 2 prosent for lager/logistikk og kombinasjonseiendommer.

Vilje til utvikling i Drammen

– Drammen er inne i en god utvikling. Byens næringsliv er fremoverlent, vi er opptatt av å få til vekst, flere arbeidsplasser og også at flere bedrifter skal etablere seg her, sier Terje Gundersen, styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen. 

ØKENDE INTERESSE: Terje Gundersen, styreleder i Næringsforeningen Drammensregionen og leder av advokatfirmaet Svensson Nøkleby. Foto: Eivind Yggeseth

Ifølge Gundersen er det også stor politisk vilje for å få til vekst i vekst i befolkning, bedriftsetableringer og sysselsetting. Det er 19.000 som daglig pendler inn til Drammen, og 23.000 som pendler ut av byen.

– Derfor ønsker vi å skape flere arbeidsplasser. Vi ønsker å skape et gründermiljø i byen, hvor  gründerhuset Mesh også skal etablere seg. Vi ønsker også at Universitetet i Sør-Øst Norge skal utvide fagkretsene for at vi skal få enda flere studenter til byen, som også kan bli værende, sier Gundersen.

Vi får stadig forespørsler fra investorer om vi kjenner til eiendommer og tomter til salgs
Terje Gundersen

Investorer jakter tomter og eiendommer

Gundersen er også leder av advokatfirmaet Svensson Nøkleby, som er regionens største innen eiendoms- og forretningsjus.

– Svensson Nøkleby får stadig forespørsler fra investorer om vi kjenner til eiendommer og tomter til salgs. Prisene ligger godt under Oslo-markedet og Drammen blir i større og større grad en del av Stor-Oslo, sier han.

Det kommende årene skal det investeres flere titalls milliarder i Drammen. Bygging av nytt sykehus startet i høst, det skal etableres en helseklynge og det skal investeres tungt i nye jernbanestasjoner, omlegging av jernbanelinjen og intercitytog-forbindelse.

Når Drammen nå slår seg sammen med Nedre Eiker og Svelvik, blir Drammen Norges syvende største kommune med 101.000 innbyggere. Regionen har 140.000 innbyggere når man inkluderer Øvre Eiker og Lier i tillegg.