Investerer 2,5 milliarder i Nydalen

Avantor vil investere rundt 2,5 milliarder i Nydalen de kommende fem årene. 

BYDELSUTVIKLING: Avantor har fortsatt over 100.000 kvadratmeter utviklingspotensial i Nydalen i Oslo. – Vi er nå i ferd med å skape Nydalen fra en moderne til en mer urban bydel, sier adm. direktør Øystein Thorup. Foto: Iván Kverme
Næringseiendom

– Vi har også flere prosjekter på sikt, og vil holde på her i Nydalen i de neste ti årene også, sier adm. direktør Øystein Thorup i Avantor.

Et stort prosjekt som selskapet jobber med reguleringen av er Nydalen Park, som består av 400 boliger, 13.000 kvadratmeter kontorbygg og en park i midten som skal binde Storo og Nydalen sammen.

NYDALEN PARK: Prosjektet består av 400 boliger og 13.000 kvadratmeter kontorbygg. Illustrasjon: Avantor

Dette er et stort prosjekt til halvannen milliard kroner.

– Vi håper å få sendt dette til politisk behandling i løpet av våren. Signalene er at man ønsker fortetting rundt knutepunkter, flere boliger og grøntarealer i Nydalen.

I så fall kan de første leilighetene stå ferdig i 2023.

Bydelsutvikling i Nydalen

Avantor har så langt utviklet 600 boliger og over 600.000 kvadratmeter næringsareal i Nydalen, deriblant BI-bygget, Radisson Blue-hotellet, en rekke kontorbygg, servicetilbud, samt rekreasjonsområder og badeplass langs Akerselva.

– For å utvikle Nydalen som næringsklynge, har det vært avgjørende å utvikle boliger, servicetilbud og rekreasjonsområder for å skape aktivitet også etter kontortid, sier han. 

Det handler om å tenke helhetlig og skape et område der folk trives. 

– Da må vi også tørre å bruke penger på byrommene, både for leietagerne sin del og for å opprettholde verdiene på boligsiden.

Fortsatt har Avantor over 100.000 kvadratmeter utviklingspotensial i Nydalen.

– Vi er fremdeles ikke ferdig. Vi er nå i ferd med å skape Nydalen fra en moderne til en mer urban bydel. Det handler om å bygge flere boliger, aktivere byrommene og skape en bedre forbindelse mellom Storo og Nydalen.

Gullhaug Torg-prosjekter

Thorup håper også å snart sette i gang bygging av Gullhaug Torg 2 på 10.000 kvadratmeter.

FUTUREBUILT-PROSJEKT: Thorup regner med byggestart på Gullhaug Torg 2 til våren. Illustrasjon: Avantor/Snøhetta

– Dette vil bli et høyhus på 18 etasjer hvor de ti øverste etasjene skal bli leiligheter, resten kontorer og servering, sier han.

Prosjektet tar i bruk nyskapende miljøteknologi og blir det første kombinasjonsbygget i Norge med naturlig klimatisering. Prosjektet er valgt ut som ett av Futurebuilts forbildeprosjekter. Thorup regner med byggestart til våren og at prosjektet står ferdig i 2022.

I løpet av våren håper Thorup også på oppstart av byggingen av Gullhaug Torg 5, som er et kontorbygg på 14.000 kvadratmeter.

Dette er også planlagt å stå ferdig i 2022.

Det har vært en ekstrem verdiutvikling for dem som kjøpte boliger her for noen år tilbake
Øystein Thorup, Avantor

Godt marked i Nydalen

Ledigheten i den eksisterende porteføljen er bare rundt 2 prosent.

– Markedet for utleie av kontorlokaler er godt i Nydalen, hvor det har vært en god utvikling i leieprisene i området. Ledigheten i både vår portefølje og i området er svært lav, sier Thorup.

Nye, gode kontorprosjekter får nå leiepriser fra 2.500-2.900 kroner pr. kvadratmeter.

Også markedet for salg av boliger i Nydalen er godt.

– Det har vært en ekstrem verdiutvikling for dem som kjøpte boliger her for noen år tilbake. Det har vært høyere prisvekst i Nydalen enn i Oslo generelt, og prisene ligger nå blant de høyeste i Oslo.

Nå ligger bruktpriser på Avantors Solside-prosjekt på rundt 90.000 kroner kvadratmeter, mens de første boligene ble kjøpt for rundt 30.000 kroner pr. kvadratmeter for i overkant av ti år siden.

Avantor har forøvrig også bygget og driver Nydalen Energi, som leverer varme til boliger og både kjøling og varme til næringsbygg.

Kaster seg inn i NRK-kampen

Avantor eier forøvrig også en stor tomt på Storo, opp mot Ring 3, som selskapet mener kan egne seg godt for NRK.

NRK: Avantor har laget en skisse og spilt dette inn til NRK. Illustrasjon: Avantor

– Denne eiendommen svarer godt opp til søket som NRK har gjort, her kan NRK få en ny sentral beliggenhet i Oslo på en romslig tomt. Vi har laget en skisse og spilt dette inn til NRK. 

Vi har betydelig løfteevne
Øystein Thorup, Avantor

Gode resultater

I 2018 fikk Avantor et svært godt år med et resultat før skatt på over 750 millioner kroner. 

Selskapet fikk 600 millioner kroner i gevinster ved salg av eiendom, blant annet salget av Nydalen VGS i tillegg til flere mindre transaksjoner.

– Vi har skapt gode resultater over lang tid, selv om 2018 var et eksepsjonelt godt år. Vi leverer gode tall også i 2019, men vi hadde ingen store transaksjoner i fjor.

Selskapet hadde i 2018 også i overkant av 200 millioner i salgsinntekter på boliger ved et prosjekt i Tønsberg. Avantor har også noe kontoreiendom i Kristiansand.

Den bokførte balansen er 4,5 milliarder, hvorav bokført egenkapital er nærmere 2,2 milliarder kroner. Det er imidlertid betydelige merverdier i balansen.

– Vi har betydelig løfteevne og vi gjør alt i 100 prosent egenregi. Vi skal eie og drive forvaltning i Nydalen i et evighetsperspektiv, sier Thorup.

Avantor

  • Eies av Rasmussengruppen, som tok Avantor av børs i 2004.
  • Har utviklet over 600.000 kvadratmeter næring- og bolig i Nydalen. 
  • Har årlige leieinntekter på rundt 400 millioner kroner.
  • Den eksisterende porteføljen i Nydalen er nå på rundt 200.000 kvadratmeter. I tillegg har selskapet over 100.000 kvadratmeter utviklingspotensial.