Self Storage doblet resultatet

LA FREM TALL: Konsernsjef Fabian Emil Søbak i Self Storage Group  Foto: Foto: Ivan Kverme

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen

Self Storage Group rapporterte et driftsresultat før avskrivninger på 41,9 millioner kroner, opp fra 19,7 millioner i samme kvartal i 2018. Uten IFRS-effekter hadde selskapet en EBITDA på 24,6 millioner.

Selskapet økte omsetningen fra 60,8 millioner i fjerde kvartal i 2018 til 71,9 millioner i samme periode i fjor. Justert resultat før skatt endte på 30,7 millioner uten IFRS-effekter, opp fra 22,0 millioner året før.

For hele året økte Self Storage Group omsetningen fra 238,4 til 266,5 millioner, mens justert EBITDA økte fra 75,7 til 93,1 millioner uten IFRS-effekter.

- Nye anlegg

- Fjerde kvartal sluttet positivt i et travelt år med solid vekst i inntekter og EBITDA, økt kapasitet utvikling av nye anlegg, sier adm. direktør Fabian Søbak.

- Kombinasjonen av tilstedeværelse over hele Norge, et marked i en tidlig fase og en sterk posisjon i markedene i Stockholm og København gir et sterkt grunnlag for fremtidig ekspansjon og vekst. Self Storage Group vil sette opp nye anlegg på en opportunistisk måte samtidig som vi utnytter vårt sterke merkenavn, sier Søbak.

Self Storage Group ASA

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Driftsinntekter71,960,8
Driftsresultat38,117,2
Resultat før skatt28,152,7
Resultat etter skatt24,143,3

Self Storage Group ASA

Norsk selskap som tilbyr minilager til privatpersoner og bedrifter.

Har hovedkontor i Oslo.

Adm. dir. er Fabian Emil Søbak.

OK Minilager ble etablert av far og sønn Fabian Emil og Gustav Søbak i 2009. Fikk nåværende selskapsform etter oppkjøpet av City Self Storage i 2016.

Største aksjonær er UBS Switzerland AG, Fabian Emil Søbak og Gustav Søbak.