Olav Thons leieinntekter vokser

Olav Thon Eiendomsselskap leverte solide tall i fjerde kvartal.

Hovedaksjonær Olav Thon. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Olav Thon Eiendomsselskap økte leieinntektene i fjerde kvartal til 745 millioner kroner, opp fra 722 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt endte på 968 millioner kroner, noe som er en solid økning fra 657 millioner kroner i fjerde kvartal 2018.

Netto kontantstrøm fra driften var på 422 millioner kroner.

Ved årsskiftet hadde Olav Thon Eiendomsselskap en egenkapitalandel på 46 prosent og en egenkapital per aksje på 264 kroner.

Styret i selskapet foreslår at det for 2019 betales ut et utbytte på 5,00 kroner per aksje.

Modernisering

– Vi er fornøyd med å kunne presentere resultatvekst før verdiendringer også i 2019 - på tross av høyere rentekostnader og økte vedlikeholdskostnader, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre, i en kommentar.

Sentrale næringseiendommer utgjør ifølge meldingen nå rundt 25 prosent av konsernets eiendomsverdier, og består både av kontor- og handelseiendommer og boliger for utleie. 

Olav Thon Eiendomsselskap er også Norges største kjøpesenteraktør, og har i dag 77 kjøpesentre hvorav 16 forvaltes for eksterne eiere.

Butikkomsetningen i kjøpesenterporteføljen som eies av konsernet var i fjerde kvartal på 15,3 milliarder kroner.

– Vi er godt i gang med å modernisere våre kjøpesentre for å møte nye forbrukertrender og konkurranse fra netthandel og andre aktører. Vi fornyer og pusser opp sentrene, blant annet for å kombinere fysisk og digital handel, sier Sperre, som også trekker frem at selskapet i tillegg utvider vare- og tjenestetilbudet på sentrene med nye opplevelsestilbud og en økende andel av spisesteder og servicetjenester.

Olav Thon Eiendomsselskap

(Mill. kr)4. kv./194. kv./18
Netto leieinntekter680632
Driftsresultat880984
Resultat før skatt968657
Resultat etter skatt783790

Olav Thon Eiendomsselskap 

Forvalter og utvikler eiendom i regionene rundt Oslo, Bergen, Stavanger og Stockholm.

Har hovedkontor i Oslo.

Selskapets eiendomsportefølje består av 80 prosent kjøpesentre og 20 prosent næringseiendom, målt etter leienivå.

Adm. dir. er Dag Tangevald-Jensen.

Største aksjonær er Olav Thon Gruppen, som videre er heleid av Olav Thon Stiftelsen.